Home
Tableau

Stamreeks Acker

 

Generatie I

 
1.1  Jan Jacobs Acker 
Van Harlingen. 
Hij trouwde Harlingen 2 februari 1633 met Sascke Jans, van Harlingen.
Kinderen:        1636         Wopke Jansen Acker  [2.1]
1659         Albert Jans Acker  [2.2]
 

Generatie II

 
2.1  Wopke Jansen Acker 
Geboren rond 1636, gedoopt Harlingen (op belijdenis) 20 november 1658, grootschipper, vroedschap Harlingen, kocht in 1699 dubbelgraf in de Westerkerk. 
Hij trouwde Harlingen 10 mei 1657 met Fookeltje Clases Braam, gedoopt Harlingen (op belijdenis) 20 november 1658, dochter van Claas Gerrits Braam / Nicolaus Bramius en Yfke Gaukes.
Kinderen:        1658         Jan Wopkes Acker  [3.1]
1659         Gerrit Wopkes Acker  [3.2]
1660         Yefke Wopkes Acker  [3.3]
1662         Claes Wopkes Acker  [3.4]
1664         Reyner Wopkes Acker  [3.5]
1665         Saske Wopkes Acker  [3.6]
1667         Eva Wopkes Acker  [3.7]
1668         Goucke Wopkes Acker  [3.8]
1670         Saske Wopkes Acker  [3.9]
1672         Gouke Wopkes Acker  [3.10]
1674         Gouke Wopkes Acker  [3.11]
1675         Gouke Wopkes Acker  [3.12]
1676         Yfke Wopkes Braam  [3.13]
 
2.2  Albert Jans Acker 
Gedoopt Harlingen (op belijdenis) 9 augustus 1659, zoutzieder. 
Hij trouwde Harlingen 12 februari 1654 met Antie Gatzes
 

Generatie III

 
3.1  Jan Wopkes Acker 
Gedoopt Harlingen (gelijk met zijn ouders) 20 november 1658, legde in 1699 eerste steen voor Westerkerk, overleden na 1699. 
 
3.2  Gerrit Wopkes Acker 
Gedoopt Harlingen 15 mei 1659, notaris. 
Hij trouwde Harlingen 9 april 1682 met Siuckien Jelles Wetzenius, gedoopt Harlingen 29 mei 1659, dochter van Jelle Cornelis Wetzenius en Neeltie Michiels.
Kinderen:        1683         Neeltie Gerrits Acker  [4.1]
1684         Jelle Gerrits Acker  [4.2]
1686         Wopke Gerrits Acker  [4.3]
1689         Neeltie Gerrits Acker  [4.4]
1692         Ifke Gerrits Acker  [4.5]
1693         Jelle Gerrits Acker  [4.6]
1696         Ifke Gerrits Acker  [4.7]
1699         Jeltie Gerrits Acker  [4.8]
1701         Jelle Gerrits Acker  [4.9]
 
3.3  Yefke Wopkes Acker 
Gedoopt Harlingen 26 december 1660. 
 
3.4  Claes Wopkes Acker 
Gedoopt Harlingen 26 maart 1662, meester-chirurgijn. 
Hij trouwde Harlingen 18 december 1686 met Gryetie Reyers, van Harlingen. 
 
3.5  Reyner Wopkes Acker 
Gedoopt Harlingen 3 januari 1664. 
 
3.6  Saske Wopkes Acker 
Gedoopt Harlingen (Westerkerk) 13 augustus 1665. 
 
3.7  Eva Wopkes Acker 
Gedoopt Harlingen (Westerkerk) 24 juli 1667. 
 
3.8  Goucke Wopkes Acker 
Gedoopt Harlingen (Westerkerk) 16 augustus 1668. 
 
3.9  Saske Wopkes Acker 
Gedoopt Harlingen 9 januari 1670. 
 
3.10  Gouke Wopkes Acker 
Gedoopt Harlingen 1 december 1672. 
 
3.11  Gouke Wopkes Acker 
Gedoopt Harlingen 1 maart 1674. 
 
3.12  Gouke Wopkes Acker 
Gedoopt Harlingen (Westerkerk) 21 maart 1675. 
 
3.13  Yfke Wopkes Braam 
Gedoopt Harlingen (Westerkerk) 21 mei 1676. 
 

Generatie IV

 
4.1  Neeltie Gerrits Acker 
Gedoopt Harlingen 22 juli 1683. 
Zij trouwde Harlingen (Westerkerk) 10 december 1719 met Hessel Harmens
 
4.2  Jelle Gerrits Acker 
Gedoopt Harlingen 20 juli 1684. 
 
4.3  Wopke Gerrits Acker 
Gedoopt Harlingen 17 november 1686, jurist, doctor, advocaat voor den Hove van Friesland. 
Hij trouwde Dokkum 29 september 1709 met Geertie Lambergen, gedoopt Dokkum 27 februari 1675, dochter van Antonius Lambergen en Anna Marswal.
Kinderen:        1710         Anna Wopkes Acker  [5.1]
1711         Gerrit Wopkes Acker  [5.2]
1713         Anthonius Wopkes Acker  [5.3]
1714         Gerrit Wopkes Acker  [5.4]
1715         Sjouke Wopkes Acker  [5.5]
1716         Anthony Wopkes Acker  [5.6]
 
4.4  Neeltie Gerrits Acker 
Gedoopt Harlingen 8 september 1689. 
 
4.5  Ifke Gerrits Acker 
Gedoopt Harlingen 12 juni 1692. 
 
4.6  Jelle Gerrits Acker 
Gedoopt Harlingen 3 september 1693. 
 
4.7  Ifke Gerrits Acker 
Gedoopt Harlingen 21 augustus 1696. 
Zij trouwde Harlingen (Westerkerk) 25 februari 1720 met Jan Jacobs Kuijk, van Harlingen. 
 
4.8  Jeltie Gerrits Acker 
Gedoopt Harlingen 5 april 1699. 
Zij trouwde Harlingen 17 juni 1742 met Wopke Johannis
 
4.9  Jelle Gerrits Acker 
Gedoopt Harlingen (Westerkerk) 1 februari 1701. 
 

Generatie V

 
5.1  Anna Wopkes Acker 
Gedoopt Leeuwarden 16 juli 1710. 
Zij trouwde Leeuwarden 24 december 1730 (ondertrouw Leeuwarden 15 december 1730) met Fredericus Reddingius, gedoopt Oldeboorn (door zijn vader) 15 december 1700, predikant, overleden na 1777, zoon van Regnerus Petrus Reddingius en Geertruida Hoveling. 
 
5.2  Gerrit Wopkes Acker 
Gedoopt Leeuwarden 30 oktober 1711. 
 
5.3  Anthonius Wopkes Acker 
Gedoopt Leeuwarden 1 januari 1713. 
 
5.4  Gerrit Wopkes Acker 
Gedoopt Leeuwarden 11 april 1714, jurist, doctor, advocaat, pensionaris. 
Hij trouwde Leeuwarden (Jacobijnerkerk) 14 december 1749 (ondertrouw Leeuwarden 5 december 1749) met Dieuke Vitringa, gedoopt Leeuwarden 7 juli 1724, dochter van Horatius Vitringa en Yda van Sipma.
Kinderen:        1751         Vopiscus Horatius Acker  [6.1]
1752         Horatius Vitringa Acker  [6.2]
1754         Gerardus Acker  [6.3]
1758         Gosse Acker  [6.4]
1761         Antonius Acker  [6.5]
 
5.5  Sjouke Wopkes Acker 
Gedoopt Leeuwarden 21 april 1715. 
 
5.6  Anthony Wopkes Acker 
Gedoopt Leeuwarden 28 augustus 1716. 
 

Generatie VI

 
6.1  Vopiscus Horatius Acker 
Gedoopt Leeuwarden (Westerkerk) 21 mei 1751, dichter, rector Latijnse school Hattem, overleden Heerde 6 februari 1831. 
Hij trouwde Herbaijum 19 februari 1786 met Hyke Rintjes van Pettinga, gedoopt Groningen 15 december 1764, overleden Hattem 16 juli 1832. 
 
6.2  Horatius Vitringa Acker 
Geboren 24 augustus 1752, gedoopt Rijperkerk 10 september 1752, predikant, overleden Wanneperveen 13 augustus 1809. 
Hij trouwde Steggerda 31 mei 1778 met Facalina Pruimers, gedoopt Vledder (door haar vader) 4 juli 1756, overleden Wanneperveen 11 januari 1822, dochter van Arnold Wilhelmus Pruimers en Anna Banga / Blange. 
 
6.3  Gerardus Acker 
Gedoopt Leeuwarden 8 november 1754, militair, overleden 29 september 1802, begraven Leeuwarden (Westerkerk). 
Hij trouwde Wijns 30 maart 1783 met Catharina Luppes, geboren Harlingen rond 1755, overleden Gouda 23 november 1831, dochter van Gerardus Luppes en Titia Ida Prigge.
Kinderen:        1785         Gerardus Acker  [7.1]
1786         Gerardus Acker  [7.2]
1788         Dieuwke Acker  [7.3]
1789         Antonius Acker  [7.4]
1791         Titia Ida Acker  [7.5]
1794         Titia Ida Acker  [7.6]
1799         Catharina Acker  [7.7]
 
6.4  Gosse Acker 
Gedoopt Leeuwarden 24 maart 1758. 
 
6.5  Antonius Acker 
Gedoopt Leeuwarden 3 april 1761. 
 

Generatie VII

 
7.1  Gerardus Acker 
Geboren Leeuwarden 10 januari 1785, gedoopt Wijns 27 februari 1785. 
 
7.2  Gerardus Acker 
Geboren 23 mei 1786, gedoopt Leeuwarden 7 juni 1786, overleden aldaar 24 oktober 1861. 
Hij trouwde Leeuwarden (wettiging van 1 kind) 8 oktober 1817 met Alida Jelmina Abbema, geboren 16 januari 1790, gedoopt Franeker 10 februari 1790, overleden Leeuwarden 28 januari 1862, dochter van Andreas Abbema en Geertje Epkes. 
 
7.3  Dieuwke Acker 
Geboren 21 januari 1788, gedoopt Leeuwarden 8 februari 1788, overleden Leeuwarden (in kraambed) 9 november 1820. 
Zij trouwde Groningen 11 september 1819 met Henri Roque, geboren Vlissingen 24 april 1797, militair, overleden vr 1833, zoon van Jean Henri Roque en Jeannette Petronella Corbelijn.
Kinderen:        1820         Jean Henri Dieuwko Roque  [8.1]
 
7.4  Antonius Acker 
Geboren 9 november 1789, gedoopt Leeuwarden (Westerkerk) 13 november 1789, overleden Leeuwarden 18 mei 1840. 
Hij trouwde (1) Leeuwarden (mairie) 21 mei 1815 met Aafke Vlaskamp, geboren 13 september 1793, gedoopt Franeker 9 oktober 1793, overleden Leeuwarden ('na een langdurig sukkelen') 30 maart 1820, dochter van Arend Vlaskamp en Metje Machiels.
Kinderen:        1815         Chatarina Acker  [8.2]
 
Hij trouwde (2) Leeuwarden 17 juli 1825 met Aaltjen Ruurds Hebbes, geboren Leeuwarden 23 oktober 1795, gedoopt aldaar 6 november 1795, overleden aldaar 8 februari 1893, dochter van Ruurd Hebbes en Roelofke Jans Dik.
Kinderen:        1825         Gerhardus Acker  [8.3]
1828         Roelofke Acker  [8.4]
1834         Godard Jacobus Acker  [8.5]
1838         Carelina Susanna Acker  [8.6]
 
7.5  Titia Ida Acker 
Geboren 5 november 1791, gedoopt Leeuwarden (Westerkerk) 25 november 1791. 
 
7.6  Titia Ida Acker 
Geboren 8 augustus 1794, gedoopt Leeuwarden 29 augustus 1794, overleden Groningen 29 oktober 1849. 
Zij trouwde Groningen 3 mei 1816 met Godart Jacobus Corbelijn, geboren Vlissingen 22 december 1782, militair, overleden Groningen 20 februari 1853, zoon van Thomas Corbelijn en Elisabeth Wijngaart. 
 
7.7  Catharina Acker 
Geboren 20 november 1799, gedoopt Leeuwarden 6 december 1799. 
 

Generatie VIII

 
8.1  Jean Henri Dieuwko Roque 
Geboren Leeuwarden 25 oktober 1820, (neef), overleden aldaar 16 november 1890. 
Hij trouwde Leeuwarden 8 april 1854 met Roelofke Acker (zie 8.4). 
 
8.2  Chatarina Acker 
Geboren Wijns 14 september 1815, overleden Leeuwarden 25 december 1891. 
Zij trouwde (1) Leeuwarden 6 mei 1843 met Everd Brinkhuis, gedoopt Veenendaal 7 juli 1805, wolkammer, overleden Leeuwarden 16 juni 1863, zoon van Sander Brinkhuis en Henderijntje Vink. Hij was weduwnaar van Janneke de Boer. 
Zij trouwde (2) Leeuwarden 25 november 1874 met Jacobus Kuipers, geboren Leeuwarden 18 september 1814, overleden aldaar 7 juni 1896, zoon van Gjalt Johannes Kuipers en Antje Jacobus Radersma. 
 
8.3  Gerhardus Acker 
Geboren Leeuwarden 1 oktober 1825, deurwaarder, overleden Zevenbergen 1 oktober 1907. 
Hij trouwde Leeuwarden 31 december 1850 met Cornelia van der Vliet, geboren Leeuwarden 5 juli 1822, (Cornelia's jongere broer Jacob Albert en zuster Rinske waren getrouwd met zuster resp. broer van haar schoonzoon Gerben Sterringa), overleden aldaar 19 januari 1889, dochter van Jan Ekkes van der Vliet en Jantje Wessels.
Kinderen:        1851         Antonius Acker  [9.1]
1853         Jantje Acker  [9.2]
1855         Alida Catharina Acker  [9.3]
1856         Jan Henri Acker  [9.4]
1857         Jan Henri Acker  [9.5]
1859         Alida Acker  [9.6]
1861         Froukje Acker  [9.7]
1862         Froukje Acker  [9.8]
1865         Jan Henri Acker  [9.9]
 
8.4  Roelofke Acker 
Geboren Leeuwarden 26 juni 1828, (nicht), overleden na 1890. 
Zij trouwde Leeuwarden 8 april 1854 met Jean Henri Dieuwko Roque (zie 8.1). 
 
8.5  Godard Jacobus Acker 
Geboren Leeuwarden 14 december 1834, koek- en banketbakker, overleden aldaar 22 december 1901. 
Hij trouwde Leeuwarden 2 december 1857 met Geesje de Haan, geboren Leeuwarden 15 april 1834, overleden aldaar 25 januari 1913, dochter van Gerrit de Haan en Stijntje Hendriks van Schepen. 
 
8.6  Carelina Susanna Acker 
Geboren Leeuwarden 1 januari 1838, overleden aldaar 6 september 1842. 
 

Generatie IX

 
9.1  Antonius Acker 
Geboren Irnsum 13 april 1851, ambtenaar, overleden Zeist 6 maart 1933. 
 
9.2  Jantje Acker 
Geboren Irnsum 22 juni 1853, depothoudster vereniging 'Tesselschade', overleden Leeuwarden 7 augustus 1930. 
Zij trouwde Leeuwarden 8 juli 1876 met Gerben Sterringa, geboren Dokkum 3 oktober 1852, lakenkoopman, (Gerbens oudere zuster Elske en broer Geert waren getrouwd met broer resp. zuster van zijn schoonmoeder Cornelia van der Vliet), overleden Leeuwarden 22 november 1925, zoon van Tjesse Hermanusz Sterringa en Ytje Geerts Folkertsma.
Kinderen:        1876         Tjesse Sterringa  
1881         Levenloze dochter Sterringa  
1883         Gerhardus Antonius Sterringa  
1888         Hermanus Sterringa  
 
9.3  Alida Catharina Acker 
Geboren Irnsum 28 februari 1855, overleden aldaar 27 juni 1855. 
 
9.4  Jan Henri Acker 
Geboren Irnsum 14 mei 1856, overleden aldaar 27 mei 1856. 
 
9.5  Jan Henri Acker 
Geboren Irnsum 26 mei 1857, overleden aldaar 16 oktober 1858. 
 
9.6  Alida Acker 
Geboren Irnsum 3 mei 1859. 
 
9.7  Froukje Acker 
Geboren Irnsum 19 februari 1861, overleden aldaar 16 mei 1861. 
 
9.8  Froukje Acker 
Geboren Leeuwarden 20 mei 1862, overleden aldaar 8 september 1862. 
 
9.9  Jan Henri Acker 
Geboren Leeuwarden 24 mei 1865, directeur PTT, overleden Zeist 24 mei 1949. 
Hij trouwde Nieuwer-Amstel 19 november 1891 met Maria Christina Elizabeth Hermans, geboren Voorschoten 14 juli 1866, onderwijzeres, overleden Zeist 1 mei 1943, dochter van Gerrit Hermans en Janna Jacoba van der Est.