Home
Tableau

Stamreeks Boersma

 

Generatie I

 
1.1  Gerrit Jans 
Bij huwelijk afkomstig van Jelsum. 
Hij trouwde Jelsum 13 juni 1734 met Maaike Bartels, bij huwelijk afkomstig van Poppingawier.
Kinderen:        1736         Trijntje Gerrits  [2.1]
1739         Jan Gerrits Boersma  [2.2]
1742         Bartle Gerrits  [2.3]
 

Generatie II

 
2.1  Trijntje Gerrits 
Gedoopt Wanswerd 4 november 1736. 
Zij trouwde Jislum 29 mei 1759 met Oeds IJsbrants, gedoopt Rinsumageest en Sijbrandahuis 12 september 1723, zoon van IJsbrant Hendriks en Antje Oedses. 
 
2.2  Jan Gerrits Boersma 
Gedoopt Wanswerd 30 augustus 1739, gardenier, nam in 1811 familienaam Boersma aan, overleden Marrum 23 augustus 1814. 
Hij trouwde Marrum 19 april 1761 met Gertje Willems, gedoopt Marrum en Westernijkerk 2 juni 1737, renteniersche, overleden Marrum 22 april 1821, dochter van Willem Gerrits en Grietje Hanses.
Kinderen:        1762         Gerrit Jans Boersma  [3.1]
1763         Grietje Jans Boersma  [3.2]
1764         Willem Jans Boersma  [3.3]
 
2.3  Bartle Gerrits 
Gedoopt Wanswerd 18 maart 1742. 
 

Generatie III

 
3.1  Gerrit Jans Boersma 
Gedoopt Marrum 12 februari 1762, meester-bakker, overleden Ferwerd 29 november 1801. 
Hij trouwde Ferwerd 18 januari 1784 met Sytske Lykeles Hoekstra, gedoopt Jislum 18 mei 1760, broodbakkersche (Volkstelling 1830), overleden Ferwerd 6 september 1846, dochter van Lykele Boyens en Antje Harmens.
Kinderen:        1785         Jan Gerrits Boersma  [4.1]
1788         Antje Gerrits Boersma  [4.2]
1790         Gertje Gerrits Boersma  [4.3]
1794         Lykele Gerrits Boersma  [4.4]
1797         Willem Gerrits Boersma  [4.5]
1800         Gertje Gerrits Boersma  [4.6]
 
3.2  Grietje Jans Boersma 
Gedoopt Marrum 17 april 1763, overleden vr 1811. 
 
3.3  Willem Jans Boersma 
Geboren Marrum 20 oktober 1764, gedoopt aldaar 4 november 1764, rentenier, overleden aldaar 18 maart 1837. 
Hij trouwde Ferwerderadeel 28 juni 1821 met Doetje Pieters Wierstra, geboren Marrum 19 augustus 1770, gedoopt aldaar 9 september 1770, renteniersche, overleden aldaar 28 mei 1848, dochter van Pieter Ruurds en Trijntje Jans. Zij was weduwe van Johannes Doedes Wierstra. 
 

Generatie IV

 
4.1  Jan Gerrits Boersma 
Geboren Ferwerd 26 juli 1785, gedoopt aldaar 14 augustus 1785. 
 
4.2  Antje Gerrits Boersma 
Geboren Ferwerd 9 februari 1788, gedoopt aldaar 2 maart 1788, landbouwersche, overleden aldaar 3 december 1852. 
Zij trouwde (1) Ferwerd 30 december 1810 met Frans Klazes Ypey, geboren Ferwerd 17 augustus 1787, gedoopt aldaar 9 september 1787, overleden Blija 6 augustus 1813, zoon van Klaas Willems Ypey en Tjaltje Fransen. 
Zij trouwde (2) Ferwerderadeel 7 oktober 1819 met Jacob Pieters Bonga, geboren Ferwerd 24 november 1786, gedoopt aldaar 24 december 1786, landbouwer, overleden aldaar 7 december 1839, zoon van Pieter Jacobs Bonga en Sjeuke Jaspers Zijlstra. 
 
4.3  Gertje Gerrits Boersma 
Geboren Ferwerd 3 december 1790, gedoopt aldaar 19 december 1790, overleden vr 1800. 
 
4.4  Lykele Gerrits Boersma 
Geboren Ferwerd 30 maart 1794, gedoopt aldaar 13 april 1794, brood- en koekbakker, verhuisde tussen 1824 en 1827 met vrouw en kind van Ferwerd naar Witmarsum, overleden Witmarsum ('na eene slepende ziekte') 22 juli 1848. 
Hij trouwde Ferwerderadeel 22 april 1824 met Baukje Philippina van Assen, geboren Schiermonnikoog (pastorie) 27 augustus 1802, gedoopt Schiermonnikoog (door haar vader) 19 september 1802, overleden Witmarsum ('aan eene hevige zinkingsziekte') 24 september 1837, dochter van Petrus van Assen en Maria Magdalena Cahais.
Kinderen:        1824         Sytske Lykeles Boersma  [5.1]
1827         Maria Magdalena Lykeles Boersma  [5.2]
1829         Petrus Lykeles Boersma  [5.3]
1830         Doetje Lykeles Boersma  [5.4]
1831         Gerrit Lykeles Boersma  [5.5]
1833         Isaak Lykeles Boersma  [5.6]
1835         Susanna Lykeles Boersma  [5.7]
1836         Willem Lykeles Boersma  [5.8]
 
4.5  Willem Gerrits Boersma 
Geboren Ferwerd 13 januari 1797, gedoopt aldaar 29 januari 1797, bakker, verhuisde met zijn broer Lykele mee naar Witmarsum, overleden Witmarsum 20 februari 1844. 
 
4.6  Gertje Gerrits Boersma 
Geboren Ferwerd 22 februari 1800, gedoopt aldaar 9 maart 1800, overleden aldaar 15 september 1868. 
Zij trouwde Ferwerderadeel 19 mei 1825 met Albert Louws de Vries, geboren Ferwerd 5 maart 1801, gedoopt aldaar 12 april 1801, gardenier, cichorei-fabrikant, koopman, winkelier, overleden aldaar 18 juli 1856, zoon van Louw Alberts de Vries en Jantje Ritskes. 
 

Generatie V

 
5.1  Sytske Lykeles Boersma 
Geboren Ferwerd 7 augustus 1824, overleden Witmarsum (in kraambed) 12 oktober 1852. 
Zij trouwde Wonseradeel 6 januari 1849 met Bin Wiebes Kroon, geboren Kimswerd 23 maart 1816, timmerman, overleden Witmarsum 19 november 1887, zoon van Wiebe Jelles Kroon en Trijntje Willems Jagersma. Later trouwde hij met Hylkjen Klazes Hiemstra. 
 
5.2  Maria Magdalena Lykeles Boersma 
Geboren Witmarsum 4 december 1827, veehoudster, overleden Stiens 24 september 1919. 
Zij trouwde Wonseradeel 30 mei 1846 met Pieter Jans Tacoma, geboren Witmarsum 18 mei 1826, landbouwer, overleden aldaar 6 december 1867, zoon van Jan Hessels Tacoma en Yfke Siebes Ietsinga. 
 
5.3  Petrus Lykeles Boersma 
Geboren Witmarsum 1 april 1829, bakker, winkelier, overleden aldaar 28 januari 1866. 
Hij trouwde Wonseradeel 19 juli 1855 met Hielkjen Hendriks Deinum, geboren Workum 26 juni 1833, overleden aldaar 4 augustus 1892, dochter van Hendrik Jarigs Deinum en Aukje Gerrits Panne. 
 
5.4  Doetje Lykeles Boersma 
Geboren Witmarsum 1 oktober 1830, overleden aldaar 29 mei 1884. 
Zij trouwde Wonseradeel 19 april 1851 met Klaas de Boer, geboren Arum 1 mei 1828, overleden Witmarsum 30 december 1910, zoon van Kornelis Klazes de Boer en Jantje Rientses van Velzen. Later trouwde hij met Ytje Gerrits Haringsma. 
 
5.5  Gerrit Lykeles Boersma 
Geboren Witmarsum 30 november 1831, overleden aldaar 28 december 1838. 
 
5.6  Isaak Lykeles Boersma 
Geboren Witmarsum 13 november 1833, timmerman, overleden Arum 4 juli 1875. 
Hij trouwde Wonseradeel 17 mei 1856 met Grietje de Boer, geboren Arum 19 maart 1835, overleden aldaar 16 februari 1919, dochter van Kornelis Klazes de Boer en Jantje Rientses van Velzen. 
 
5.7  Susanna Lykeles Boersma 
Geboren Witmarsum 23 augustus 1835, overleden aldaar 6 september 1835. 
 
5.8  Willem Lykeles Boersma 
Geboren Witmarsum 10 december 1836, huis- en rijtuigschilder, overleden aldaar 1 juni 1923. 
Hij trouwde Wonseradeel 13 mei 1865 met Japkjen Pieters Kooijenga, geboren Witmarsum 16 juni 1840, overleden aldaar 13 juni 1924, dochter van Pieter Franses Kooijenga en Antje Jacobs Hoitinga.
Kinderen:        1866         Lyckle Boersma  [6.1]
1867         Antje Boersma  [6.2]
1871         Baukje Boersma  [6.3]
1874         Baukje Philippina Boersma  [6.4]
 

Generatie VI

 
6.1  Lyckle Boersma 
Geboren Witmarsum 6 maart 1866, huis- en rijtuigschilder, eigenaar schildersbedrijf, voorzitter kaatsvereniging 'Witsmarsum', overleden Harlingen 12 april 1944. 
Hij trouwde Wonseradeel 30 mei 1891 met Trijntje Rijpma, geboren Witmarsum 5 mei 1870, overleden aldaar 15 februari 1945, dochter van Taeke Sytzes Rijpma en Aukjen Lambartus' Hilarides.
Kinderen:        1895         Aukje Boersma  [7.1]
1896         Jacoba Boersma  [7.2]
1898         Antje Boersma  [7.3]
1900         Willem Boersma  [7.4]
1904         Baukje Philippina Boersma  [7.5]
1907         Taeke Boersma  [7.6]
 
6.2  Antje Boersma 
Geboren Witmarsum 27 december 1867, emigreerde met echtgenoot naar de U.S.A., overleden Edinburg IN, U.S.A. 17 januari 1965. 
Zij trouwde Wonseradeel 25 februari 1888 met Sytze Rijpma, geboren Witmarsum 23 oktober 1863, boer, overleden 1950, zoon van Johannes Sytzes Rijpma en Tjitske Eiberts Blanksma. 
 
6.3  Baukje Boersma 
Geboren Witmarsum 7 mei 1871, overleden aldaar 25 augustus 1872. 
 
6.4  Baukje Philippina Boersma 
Geboren Witmarsum 29 maart 1874, overleden Tzum 21 februari 1947. 
Zij trouwde Wonseradeel 8 mei 1897 met Jan Buwalda, geboren Witmarsum 7 maart 1874, landbouwer, overleden Bolsward 11 mei 1950, zoon van Sytze Buwalda en Sjoukje Schuurmans. 
 

Generatie VII

 
7.1  Aukje Boersma 
Geboren Witmarsum 8 juni 1895, overleden Bolsward 11 maart 1982. 
Zij trouwde Wonseradeel 13 augustus 1919 met Andries Timmenga, geboren Oosterend 15 april 1890, architect, gemeente-architect Wonseradeel, overleden Witmarsum 22 januari 1940, zoon van Selius Jelles Timminga en Pierkje Hiemstra. 
 
7.2  Jacoba Boersma 
Geboren Witmarsum 14 oktober 1896, overleden Noordbergum 24 augustus 1988. 
Zij trouwde Wonseradeel 3 september 1919 met Bernard Posthumus, geboren Pingjum 22 mei 1892, timmerman-aannemer, overleden aldaar 4 augustus 1965, zoon van Dirk Posthumus en Trijntje Yntema. 
 
7.3  Antje Boersma 
Geboren Witmarsum 14 september 1898, onderwijzeres, overleden Apeldoorn 22 december 1986. 
Zij trouwde Wonseradeel 24 december 1921 met Hermanus Sterringa, geboren Beilen 30 december 1896, hoofdonderwijzer, leraar MULO, overleden Arnhem 1 november 1979, zoon van Tjesse Sterringa en Jantje Brunsting.
Kinderen:        1924         Tjesse Sterringa  
1927         Nina Jantina Sterringa  
1933         Lyckle Jan Sterringa  
1938         Roelof Marinus Johannes Fedde Sterringa  
 
7.4  Willem Boersma 
Geboren Witmarsum 10 januari 1900, huisschilder, eigenaar schildersbedrijf, overleden Sneek 31 mei 1984. 
Hij trouwde Wonseradeel 22 februari 1928 met Wapke Reitsma, geboren Schraard 21 mei 1898, verpleegster, overleden Bolsward 28 november 1990, dochter van Jacob Reitsma en Ybeltje Mensonides. 
 
7.5  Baukje Philippina Boersma 
Geboren Witmarsum 4 oktober 1904, overleden Leeuwarden 20 april 1996. 
Zij trouwde Wonseradeel 20 april 1927 met Tobias Bakker, geboren Makkinga 6 november 1900, overleden Zwolle 27 mei 1967, zoon van Albert Bakker en Anna Elisabeth Jarings. 
 
7.6  Taeke Boersma 
Geboren Witmarsum 30 juli 1907, huisschilder, eigenaar schildersbedrijf, overleden Leeuwarden (na ongeval) 9 oktober 1970. 
Hij trouwde Wonseradeel 27 februari 1935 met Minke Jiskjen Stremler, geboren Arum 14 december 1908, overleden Leeuwarden (na ongeval) 9 oktober 1970, dochter van Rein Stremler en Pierkje Donia.