Favoriete links:

    Aldfaer

    AlleFriezen

    AlleGroningers

    Amsterdam Canon

    Amsterdam Hildo Kropwandeling (uitvoerend beeldhouwer o.a. Gerrit Sterringa)

    Amsterdam Oude kerk grafzerken

    Amsterdam Oude en Nieuwe Doolhof

    Amsterdam panoramafoto's

            Fontein Hogeweg - Linnaeusparkweg

    Amsterdam stadsarchief 

            Archiefbank

            Archives database (English)

            Beeldbank

            Bibliotheek 
                catalogus

            BR 1852 bij Dave Verdooner                                   

            Plaatsnamen in ondertrouwregisters  

            Telefoonboeken

     Archieven:

            Amsterdam stadsarchief           

            Archiefnet

            Archieven.nl

            Collectie Delft

            Groninger archieven

            Leeuwarden gemeentearchief/ = / Historisch Centrum Leeuwarden

            Nationaal archief

            Tresoar

            Voorne-Putten, Rozenburg streekarchief

    Atlas 1868

    Atlas Nederlandse taal en literatuur 

    Begraafplaatsen online

    Beinecke Library

    British Library online gallery

    BSWA

    Brother's Keeper

    Canon

        Amsterdam    (in Wiki)

        Friesland

        Groningen

        Nederland

    Centraal Bureau voor Genealogie

    D en T oefenen

    Dagboeken van stadhouder Willem Frederik, Gloria Parendi

    Delfia Batavorum  

    Delft Collectie Erfgoed

            Beeldbank Collectie Delft

            Digitale arena = Oud Notarieel archief

            Huizenonderzoek

    Delft kadastraal (GIS)

    Delft Lucasgilde, Obreen

    Delft monumenten

    Delft Prinsenhof

    Delftse Bijbel Ao 1477

    Digitale Stamboom

    Encyclo.nl

    Erfgoed Delft

    Familieberichten online:

            annonce revue

            online familieberichten

            mensenlinq

    Familienamen in Nederland

    Familysearch LDS

            Familysearch Records in Nederland

    Find a grave

    FriesArchiefNet zoekscherm genealogie  

    Friesland op de kaart

    Friezen uit vroeger eeuwen, Hessel de Walle

            aanvullingen en verbeteringen

    Fryske Akademy 

            Genealogysk Jierboekje 1951 tot heden

    Fryske les fan Pyt Kramer

    Geneaknowhow

            Digitale bronbewerkingen

            Paleografie

            Van papier naar digitaal

    Genealogica Grafica

    Genealogie in Friesland

    Genealogie Groningen (Molema)

    Genealogie in Groningen (Selling)

    Gevelstenen van overal

    Google

            Books

            Earth

            Maps

            Moon

            Sky

            Translate

    Grafinscripties, Hessel de Walle

    Grafstenenproject Noord-Holland

    Graftombe.nl

            Zoekpagina

    Groningen dopen, Menne Glas

    Groningen ledematen, Menne Glas

    Groninger archieven

    Historische kaart Friesland (HisGis)

    Historische kerken Groningen, Friesland en Drenthe

    Internationaal Instituut van Sociale Geschiedenis

    Kerken in beeld

            Brielle

            Deinum

            Delft

            Drachten

            Firdgum

            Gorredijk

            Lekkum

            Oostum

    Koninklijke bibliotheek

            Historische kranten

            Short Title Catalogue Netherlands (STCN)

    Krant van toen, de

    Kuyperatlas

            Watergraafsmeer

    Leeuwarder Courant archief 1752 - heden

    Martin Engels MpaginaE

            o.a.

            Alba amicorum in Tresoar

            Beroepen en namen in Groot-Consentboeken Leeuwarden

            Friese voornamen tot heiligennamen herleid

            Grafregister Grote of Jacobijnerkerk Leeuwarden

            Grafstenen Sint Martinikerk Franeker

            Grafzerken Grote kerk Dokkum

            Predikanten Friesland: register Romein

    Medieval Manuscripts in Dutch Collections (MMDC)  

    Medieval Memoria Online (MeMo) 

            Zoekscherm

    Molema (archieven, genealogie etc.)

    Nationaal archief

    Omrop Fryslân

    Ons Ergoed, cd's

    Open archieven

    Oorlogsgravenstichting, slachtofferregister

    Paleografie

    Prinsenhof Delft

    Qolor

    Schoolbank

    Sneuper

    Soldaten, Rian Dirksen

    Spelling D en T oefenen

    Stadsarchief Amsterdam

            o.a.

            Archiefbank

            Beeldbank

            Bibliotheek

            BR 1852 bij Dave Verdooner

            Plaatsnamen in ondertrouwregisters

    Steekproef, Zuidhorn

    Streekarchief Voorne-Putten, Rozenburg

    Telefoongids van Nederland 1915

    Telefoongids van Nederland 1950

    TomTom voor woordenboek

    Tresoar

            Aquabrowser

            Biblioteek catalogus

            Collectie Pieter Nieuwland

            Forum

            Fries fotoarchief

           Strafrechterlijk archief , rolboeken

    Tresor TU Delft

    Walmar (Hessel de Walle)

    Wat was waar (HisGis)

    Watergraafsmeer (Kuyperatlas en Google Earth)

    Wazamar

    WiewasWie

    Woordenboeken:

        van Dale

        Encarta

        Google translate

        OED

    Yale Sterling Memorial Library virtual tour

Home