Home
Tableau

Genealogie Kalverboer

 

Generatie I

 
1.1  Alle Jans Kalverboer 
Geboren Smalle Ee, veerschipper Smalle Ee-Leeuwarden, koopman Lippenhuizen, overleden 1733. 
Hij trouwde Boornbergum 18 maart 1708 met Trijntje Johannes, geboren Smalle Ee, in 1733 'niet al te wel bij haar verstand zijnde', overleden na 1733, dochter van Jannes Harmens en Aduw Sjoerds.
Kinderen:        1709         Jan Alles Kalverboer  [2.1]
1713         Johannes Alles Kalverboer  [2.2]
 

Generatie II

 
2.1  Jan Alles Kalverboer 
Gedoopt Boornbergum- Kortehemmen 1 december 1709, koopman, liet met zijn broer Johannes op Molenwal in Gorredijk het huis 'De Twee Gebroeders' bouwen, overleden Gorredijk 1768. 
Hij trouwde (1) ca. 1740 met Bontje Alberts, overleden vr 1747.
Kinderen:        1740         Trijntje Jans Kalverboer  [3.1]
 
Hij trouwde (2) ca. 1747 met Geeske Baukes, geboren Gorredijk 18 augustus 1726, betaalde in 1769 haar kinderen 4800 car.gls uit, overleden aldaar 19 november 1792, begraven Kortehemmen (kerk) 26 november 1792, dochter van Bauke Girbes en Roelke Douyes. Later trouwde zij met Hendrik Jans.
Kinderen:        1747         Alle Jans Kalverboer  [3.2]
1748         Roelofke Jans Kalverboer  [3.3]
1750         Bauke Jans Kalverboer  [3.4]
1754         Johannes Jans Kalverboer  [3.5]
1756         Girbe Jans Kalverboer  [3.6]
1757         Lutske Jans Kalverboer  [3.7]
1759         Aaltje Jans Kalverboer  [3.8]
1762         Wytske Jans Kalverboer  [3.9]
 
2.2  Johannes Alles Kalverboer 
Gedoopt Boornbergum - Kortehemmen 26 mei 1713, koopman, liet met zijn broer Jan op Molenwal in Gorredijk het huis 'De Twee Gebroeders' bouwen, curator nalatenschap broer, begraven Gorredijk 27 december 1791. 
Hij trouwde (1) Gorredijk 30 januari 1735 met Eelkjen Broers, gedoopt Gorredijk 25 mei 1710, overleden vr juni 1748, dochter van Broer Feikes en Jeltje Jelles.
Kinderen:        1740         Alle Johannes Kalverboer  [3.10]
1743         Trijntje Johannes Kalverboer  [3.11]
 
Hij trouwde (2) Gorredijk 23 juni 1748 met Janke Martinus, gedoopt Gorredijk 6 december 1716, van Langezwaag, dochter van Martinus Aises en Antje Feikes.
Kinderen:        1750         Antje Johannes' Kalverboer  [3.12]
1754         Lutske Johannes' Kalverboer  [3.13]
1755         Grietje Johannes' Kalverboer  [3.14]
1758         Wimke Johannes' Kalverboer  [3.15]
1764         Jan Johannes' Kalverboer  [3.16]
 

Generatie III

 
3.1  Trijntje Jans Kalverboer 
Geboren Gorredijk 1740, overleden 1804. 
Zij trouwde ca. 1761 met Jouke Jochems Hofstra, geboren De Pein 1735, nam in 1811 familienaam Hofstra aan, rentenier, overleden Langezwaag 13 augustus 1830, zoon van Jochem Jouckes de Valk en Wytske Jelles. 
 
3.2  Alle Jans Kalverboer 
Geboren Gorredijk 1747, koopman, overleden vr 1811. 
 
3.3  Roelofke Jans Kalverboer 
Geboren Gorredijk 1748, overleden 1808. 
Zij trouwde Gorredijk 25 februari 1775 met Fedde Wietzes Kalverboer, geboren Zuiderdrachten 1743, slachter, koopman, nam in 1811 familienaam Kalverboer aan, liet koopmanswoning en 2 kampen land na, overleden Zuiderdrachten (huis C 156 aan de vaart boven de sluis) 25 juni 1833, zoon van Wytze Kornelis' en Bontje Jaspers.
Kinderen:        1777         Jan Feddes Kalverboer  [4.1]
1780         Wietse Feddes Kalverboer  [4.2]
1784         Alle Feddes Kalverboer  [4.3]
 
3.4  Bauke Jans Kalverboer 
Geboren Gorredijk 1750, koopman, begraven Enkhuizen 19 februari 1794. 
Hij trouwde Gorredijk 22 november 1778 (ondertrouw Enkhuizen 31 oktober 1778) met Trijntje Stuurman, gedoopt Enkhuizen 7 april 1747, woonde 1778 Enkhuizen (Nieuwe Haven), begraven aldaar 27 februari 1794, dochter van Dirk Stuurman en Cornelisje Oukes.
Kinderen:        1779         Geesjen Baukes Kalverboer  [4.4]
1781         Cornelisje Baukes Kalverboer  [4.5]
1784         Jan Baukes Kalverboer  [4.6]
1786         Dirk Baukes Kalverboer  [4.7]
1788         Trijntje Baukes Kalverboer  [4.8]
 
3.5  Johannes Jans Kalverboer 
Geboren Gorredijk 1754, overleden vr 1811. 
 
3.6  Girbe Jans Kalverboer 
Geboren Gorredijk 1756, scheepstimmerman, hellingbaas, 1803 burger van Workum, behield in 1811 familienaam Kalverboer, overleden Workum 2 juli 1812. 
Hij trouwde Workum 2 maart 1796 met Tietje Sjeerps Munckerus, geboren Workum 1771, overleden aldaar 9 juni 1858, dochter van Sjeerp Munckerus en Tjietske Berents.
Kinderen:        1797         Jan Girbes Kalverboer  [4.9]
1805         Geeske Girbes Kalverboer  [4.10]
1812         Geeske Girbes Kalverboer  [4.11]
 
3.7  Lutske Jans Kalverboer 
Geboren Gorredijk 1757, naaister, arbeidster, behield in 1811 familienaam Kalverboer, overleden Schurega 21 mei 1844. 
Zij trouwde (1) Gorredijk 15 mei 1785 met Alle Jochums Dijkstra, overleden Smilde 1798. 
Zij trouwde (2) De Knipe - Het Meer 29 november 1801 met Hylke Jalts Kleinstra, gedoopt Oudeschoot 21 mei 1767, overleden Joure 25 mei 1844, zoon van Jalt Hendriks en Fokje Thomas. 
 
3.8  Aaltje Jans Kalverboer 
Geboren Gorredijk 1759, overleden aldaar 6 augustus 1820. 
Zij trouwde Gorredijk 17 juni 1792 met Andries Sjoerds Hylkema, geboren Gorredijk 1754, koopman, overleden aldaar 17 augustus 1820, zoon van Sjoerd Hylkes en Duttje Gerrits. 
 
3.9  Wytske Jans Kalverboer 
Geboren Gorredijk 6 februari 1762, gedoopt Drachten (op belijdenis) 6 februari 1791, overleden Drachten 7 juni 1799. 
Zij trouwde Drachten 25 april 1784 met Theunis Pieters Boltjes, geboren Zuiderdrachten, gedoopt Drachten 3 februari 1754, overleden aldaar 23 september 1804, zoon van Pieter Theunis en Geeske Wierts. Later trouwde hij met Sjoukje Gerbens van Manen. 
 
3.10  Alle Johannes Kalverboer 
Geboren 1740, overleden Gorredijk 9 december 1796, begraven aldaar 12 december 1796. 
Hij trouwde Gorredijk 26 december 1765 met Janke Arends van Bloemen, geboren Gorredijk 1739, rentenierster, overleden aldaar 20 november 1824, dochter van Arend Jans en Hendrina NN.
Kinderen:        1771         Johannes Alles Kalverboer  [4.12]
 
3.11  Trijntje Johannes Kalverboer 
Geboren Gorredijk 1743, overleden vr 1790. 
Zij trouwde Gorredijk 13 juli 1771 met Jan Andries Slot, geboren 1743, koopman, rentenier, overleden Gorredijk (in het schip) 28 augustus 1820, zoon van Andries Slot en Aaltje NN.
Kinderen:                         Aaltje Jans Slot  [4.13]
 
3.12  Antje Johannes' Kalverboer 
Geboren Gorredijk 10 april 1750, gedoopt Gorredijk (op belijdenis) 2 augustus 1783, overleden Gorredijk 30 oktober 1801. 
Zij trouwde Gorredijk 24 november 1776 met Luitjen Teunis, geboren Gorredijk, korenhandelaar, aka 'Kalverboer' (op een Makkumer tegeltableau uit zijn huis staan meelzakken met initialen LK en ML=zoon), overleden aldaar 21 april 1800.
Kinderen:        1779         Janke Luitjens Kalverboer  [4.14]
1780         Teunis Luitjens Kalverboer  [4.15]
1782         Janke Luitjens Kalverboer  [4.16]
1784         Johannes Luitjens Kalverboer  [4.17]
1786         Martinus Luitjens (Kalverboer) van der Meulen  [4.18]
1788         Aaltje Luitjens (Kalverboer) van der Meulen  [4.19]
1791         Janke Luitjens Kalverboer  [4.20]
 
3.13  Lutske Johannes' Kalverboer 
Geboren Gorredijk ca. 1754, gedoopt Gorredijk (op belijdenis) 30 oktober 1831, overleden Hoorn, N-H 10 oktober 1833. 
Zij trouwde (1) Kortezwaag 25 mei 1775 met Syger Jacobs, 1763 van De Knipe, 1775 van Gorredijk, overleden vr 1780. Hij was weduwnaar van Lutske Walles. 
Zij trouwde (2) Oudeschoot 1 oktober 1780 met Hendrik Douwes Mensinga, geboren Oldetrijne ca. 1745, schipper, overleden De Rijp 10 oktober 1825, zoon van Dominicus Pieters (Douwe) Mensinga en Trientje Hendriks. 
 
3.14  Grietje Johannes' Kalverboer 
Geboren Gorredijk 13 november 1755, gedoopt Gorredijk (op belijdenis) 15 februari 1784, overleden vr 1796. 
Zij trouwde Gorredijk 30 november 1777 met Wybe Fokkes Brouwer, geboren Gorredijk ca. 1756, nam in 1811 familienaam Brouwer aan, overleden aldaar 24 juli 1842, zoon van Foke Jans Kingma en Popkjen Wybes. Later trouwde hij met Geeske Tjibbes van Houten. 
 
3.15  Wimke Johannes' Kalverboer 
Geboren Gorredijk 11 juli 1758, gedoopt Gorredijk (op belijdenis) 3 februari 1805, winkelierster, rentenierster, overleden Gorredijk 7 januari 1830. 
Zij trouwde met Luitzen Andries Gerkema, geboren Gorredijk 1762, meester-uurwerkmaker, overleden aldaar 10 maart 1825, zoon van Andries Luitzens en Bontje Jans. 
 
3.16  Jan Johannes' Kalverboer 
Geboren Gorredijk 1764, koopman, burgerwacht, overleden aldaar 1 maart 1823. 
Hij trouwde Gorredijk 1 juni 1800 met Antje Geerts, geboren Langezwaag 1763, arbeidster, overleden Gorredijk 4 juli 1822, dochter van Geert Hendriks en Geeske Jeens. 
 

Generatie IV

 
4.1  Jan Feddes Kalverboer 
Geboren Zuiderdrachten (Akte van Bekendheid 1815) 15 maart 1777, koopman, overleden Drachten 13 januari 1841. 
Hij trouwde Drachten 28 februari 1815 met Janke Annes van der Velde, geboren Gorredijk (Akte van Bekendheid 1815) 28 februari 1776, naaister, overleden Grootegast 12 februari 1863, dochter van Anne Pieters en Joukjen Pieters.
Kinderen:        1816         Roelke Jans Kalverboer  [5.1]
 
4.2  Wietse Feddes Kalverboer 
Geboren Noorderdrachten 1780, broodbakker, overleden Drachten 22 mei 1816. 
Hij trouwde Drachten 28 augustus 1808 met Baukje Wiebes Landmeter, geboren Noorderdrachten 1788, overleden Drachten 25 mei 1816, dochter van Wiebe Gjalts Landmeter en Wytske Sipkes.
Kinderen:        1809         Fedde Wietzes Kalverboer  [5.2]
1812         Johannes Wietzes Kalverboer  [5.3]
1813         Wiebe Wietzes Kalverboer  [5.4]
1814         Wietske Wietzes Kalverboer  [5.5]
 
4.3  Alle Feddes Kalverboer 
Geboren Noorderdrachten 1784, koopman, nam in 1811 familienaam Kalverboer aan, overleden Drachten (begraven zuiderkerkhof Drachten achter het baarhuis in een grafstede van Duursma) 13 november 1814. 
Hij trouwde Drachten 27 april 1806 met Marieke Kornelis' Duursma, geboren Noorderdrachten 31 maart 1787, gedoopt Drachten 29 april 1787, winkelierster, overleden Drachten (begraven zuiderkerkhof Drachten) 29 augustus 1859, dochter van Kornelis Diemers Duursma en Rinske Dirks Duursma. Later trouwde zij met Jouke Gjalts van Rijzen.
Kinderen:        1806         Fedde Alles Kalverboer  [5.6]
1808         Roelofke Alles Kalverboer  [5.7]
1811         Kornelis Alles Kalverboer  [5.8]
1813         Fedde Alles Kalverboer  [5.9]
 
4.4  Geesjen Baukes Kalverboer 
Gedoopt Enkhuizen 5 november 1779, overleden Enkhuizen (Venedij) 16 januari 1848. 
Zij trouwde met Klaas Kwast, gedoopt Enkhuizen 30 augustus 1778, schoenmaker, overleden Enkhuizen (Verlaat) 29 januari 1848, zoon van Hessel Hendriksz Kwast en Aaltje Cornelis' Bosselaar. 
 
4.5  Cornelisje Baukes Kalverboer 
Gedoopt Enkhuizen 24 oktober 1781, overleden Enkhuizen (Verlaat) 27 augustus 1863. 
Zij trouwde (ondertrouw Enkhuizen 22 augustus 1810) met Jan Watering, gedoopt Enkhuizen 26 januari 1777, zeilmaker, overleden Enkhuizen (Verlaat) 25 februari 1853, zoon van Jan Watering en Arentje Gerrits. 
 
4.6  Jan Baukes Kalverboer 
Gedoopt Enkhuizen 10 september 1784, (? begraven Enkhuizen 7 december 1786 ?). 
 
4.7  Dirk Baukes Kalverboer 
Gedoopt Enkhuizen 6 september 1786, (? begraven Enkhuizen 7 december 1786 ?). 
 
4.8  Trijntje Baukes Kalverboer 
Gedoopt Enkhuizen 16 mei 1788. 
 
4.9  Jan Girbes Kalverboer 
Geboren Workum 30 augustus 1797, gedoopt aldaar 20 september 1797, klerk, stadsmajoor, agent politie, bode, waagmeester, societeitshouder, overleden aldaar 5 december 1875. 
Hij trouwde Franeker 23 april 1826 met Maike Hanses Zijlstra, gedoopt Makkum 5 mei 1806, overleden Workum 20 december 1891, dochter van Hans Dirks Zijlstra en Baukjen Wybes.
Kinderen:        1827         Henderika Jans Kalverboer  [5.10]
1831         Hans Jans Kalverboer  [5.11]
1834         Girbe Jans Kalverboer  [5.12]
 
4.10  Geeske Girbes Kalverboer 
Geboren Workum 19 oktober 1805, gedoopt aldaar 10 november 1805, overleden vr 1811. 
 
4.11  Geeske Girbes Kalverboer 
Geboren Workum (postuum) 4 augustus 1812, naaister, overleden Amsterdam 7 oktober 1861. 
Zij trouwde Texel 20 december 1838 met Cornelis Dalmeijer, geboren Oosterend, Texel 18 december 1808, gedoopt aldaar 26 december 1808, overleden Den Burg, Texel 8 mei 1887, zoon van Anthonij Dalmeijer en Grietje Klein. 
 
4.12  Johannes Alles Kalverboer 
Gedoopt Gorredijk 28 juli 1771. 
 
4.13  Aaltje Jans Slot 
Overleden vr 1827. 
Zij trouwde Gorredijk 9 april 1797 met Tieleman van Gans, geboren 's-Hertogenbosch ca. 1766, schipper, overleden Gorredijk (in het schip) 16 juni 1827, zoon van Johannes van Gans en Angeniet van Aalst. 
 
4.14  Janke Luitjens Kalverboer 
Geboren Gorredijk 3 februari 1779, gedoopt aldaar 28 februari 1779, overleden vr 1782. 
 
4.15  Teunis Luitjens Kalverboer 
Geboren Gorredijk 3 november 1780, gedoopt Gorrdeijk 3 december 1780, werd als wees genoemd na overlijden van zijn vader, overleden tussen 1800 en 1811. 
 
4.16  Janke Luitjens Kalverboer 
Geboren Gorredijk 21 oktober 1782, gedoopt aldaar 24 november 1782, overleden vr 1791. 
 
4.17  Johannes Luitjens Kalverboer 
Geboren Gorredijk 1 februari 1784, gedoopt aldaar 7 maart 1784, stokersknecht, brander, overleden Bolsward 22 december 1826. 
Hij trouwde Heerenveen 22 april 1812 met Jiskje Jans Oppedijk, geboren IJlst ca. 1772, societeitshoudster Heerenveen, overleden Bolsward 17 mei 1846, dochter van Jan Welles Oppedijk en Tjeertje Siebrens Jorritsma. Zij was weduwe van Andries Piebes de Lang. 
 
4.18  Martinus Luitjens (Kalverboer) van der Meulen 
Geboren Gorredijk 1 november 1786, gedoopt aldaar 10 december 1786, meester-bakker Woudsend, overleden Woudsend 26 december 1837. 
Hij trouwde met Trijntje Baukes Baukes
 
4.19  Aaltje Luitjens (Kalverboer) van der Meulen 
Geboren Gorredijk 21 september 1788, gedoopt aldaar 2 november 1788, wagenmakersche, overleden Balk 10 april 1859. 
Zij trouwde (1) met Hein Jurjens ten Brink
Zij trouwde (2) met Symen Sipkes Kiep
 
4.20  Janke Luitjens Kalverboer 
Geboren Gorredijk 30 maart 1791, gedoopt aldaar 24 april 1791, overleden vr 1800. 
 

Generatie V

 
5.1  Roelke Jans Kalverboer 
Geboren Drachten 12 februari 1816, overleden Sint Annaparochie 24 juni 1907. 
Zij trouwde Smallingerland 17 augustus 1844 met Dirk Arjens Ket, geboren Sint Annaparochie 23 januari 1822, verwer, overleden aldaar 7 september 1877, zoon van Arjen Dirks Ket en Ytje Pieters de Bes. 
 
5.2  Fedde Wietzes Kalverboer 
Geboren Zuiderdrachten 1809, flankeur, broodbakker, overleden Leeuwarden 19 juli 1852. 
Hij trouwde Leeuwarden 11 augustus 1839 met Maria Christina Maurer, geboren Leeuwarden 20 november 1813, overleden aldaar 13 januari 1849, dochter van Johann Christian Maurer en Anna Maria Weber.
Kinderen:        1839         Wytze Feddes Kalverboer  [6.1]
1841         Johan Christiaan Kalverboer  [6.2]
1843         Wytze Feddes Kalverboer  [6.3]
1845         Johan Peter Kalverboer  [6.4]
1846         Levenloze dochter Kalverboer  [6.5]
1848         Johan Wilhelm Kalverboer  [6.6]
 
5.3  Johannes Wietzes Kalverboer 
Geboren Drachten 19 maart 1812, overleden aldaar 19 maart 1812. 
 
5.4  Wiebe Wietzes Kalverboer 
Geboren Drachten 28 april 1813, overleden aldaar 17 mei 1813. 
 
5.5  Wietske Wietzes Kalverboer 
Geboren Drachten 19 juli 1814, overleden aldaar 25 november 1872. 
 
5.6  Fedde Alles Kalverboer 
Geboren Drachten 13 oktober 1806, overleden aldaar 18 oktober 1806. 
 
5.7  Roelofke Alles Kalverboer 
Geboren Zuiderdrachten 16 april 1808, gedoopt Drachten 15 mei 1808, overleden aldaar 28 februari 1867. 
Zij trouwde Smallingerland 11 maart 1830 met Jan Douwes Brouwers, geboren Surhuizum (Akte van Bekendheid) 18 juli 1800, horlogemaker, overleden Drachten 13 februari 1857, zoon van Douwe Gooitzen Brouwers en Trijntje Luitzens Bos. 
 
5.8  Kornelis Alles Kalverboer 
Geboren Drachten 19 mei 1811, gedoopt aldaar 23 juni 1811, schoenmaker, sluiswachter, herbergier, bakker, koemelker, overleden Leeuwarden 8 maart 1893. 
Hij trouwde (1) Smallingerland 16 april 1832 met Jitske Wolters Sibma, geboren Hardegarijp 10 oktober 1806, gedoopt aldaar 16 november 1806, overleden Drachten 27 oktober 1838, dochter van Wolter Douwes Sibma en Aaltje Douwes Douma.
Kinderen:        1832         Alle Kornelis' Kalverboer  [6.7]
1834         Marijke Kornelis' Kalverboer  [6.8]
1836         Wolter Kornelis' Kalverboer  [6.9]
1837         Hermanus Kornelis' Kalverboer  [6.10]
1837         Levenloze zoon Kalverboer  [6.11]
 
Hij trouwde (2) Smallingerland (gescheiden van tafel en bed 1875) 30 januari 1841 met Martijntje Hendriks Harmsma, geboren Beets 17 februari 1816, overleden Boornbergum 27 november 1885, dochter van Hendrik Rinzes Harmsma en Gaitske Hendriks Meyerhof.
Kinderen:        1842         Hendrik Kornelis' Kalverboer  [6.12]
1845         Fedde Kornelis' Kalverboer  [6.13]
1849         Rinze Kornelis' Kalverboer  [6.14]
1850         Rinze Kornelis' Kalverboer  [6.15]
1852         Gaitzen Kornelis' Kalverboer  [6.16]
1856         Gaitske Kornelis' Kalverboer  [6.17]
 
5.9  Fedde Alles Kalverboer 
Geboren Drachten 21 juli 1813, goud- en zilversmid (merk FK198), overleden Bergum 6 februari 1902. 
Hij trouwde Tietjerksteradeel 17 juni 1837 met Riemkje Sybrens Zestiene, geboren Beetsterzwaag 4 januari 1814, overleden Bergum 10 augustus 1882, dochter van Sybren Rienks Zestiene en Grietje Kornelis' Rinsema.
Kinderen:        1838         Grietje Feddes Kalverboer  [6.18]
1840         Maria Feddes Kalverboer  [6.19]
1843         Joukje Feddes Kalverboer  [6.20]
1846         Roelofke Feddes Kalverboer  [6.21]
1849         Alle Feddes Kalverboer  [6.22]
1852         Sybren Feddes Kalverboer  [6.23]
1856         Sybren Feddes Kalverboer  [6.24]
1857         Sybren Feddes Kalverboer  [6.25]
 
5.10  Henderika Jans Kalverboer 
Geboren Franeker 15 juli 1827, overleden Workum 22 november 1894. 
 
5.11  Hans Jans Kalverboer 
Geboren Workum 10 december 1831, stuurman op de grote vaart, overleden Rotterdam 29 augustus 1871. 
Hij trouwde met Francina Willems, geboren Kampen 1839, overleden Rotterdam 23 april 1915, dochter van Jan Willem Willems en Johanna Berkel. Later trouwde zij met Willem Dorsman. 
 
5.12  Girbe Jans Kalverboer 
Geboren Workum 30 januari 1834, winkelier, overleden Makkum 18 september 1897. 
Hij trouwde Wonseradeel 20 oktober 1866 met Constantia Elisabeth de Looze, geboren Bolsward 13 mei 1839, overleden Makkum 28 februari 1913, dochter van Johannes Jacobs de Looze en Foekje Gerrits Steensma.
Kinderen:        1867         Maaike Kalverboer  [6.26]
1869         Jan (John) Kalverboer  [6.27]
1875         Johannes Kalverboer  [6.28]
1880         Foekje Kalverboer  [6.29]
 

Generatie VI

 
6.1  Wytze Feddes Kalverboer 
Geboren Leeuwarden 23 november 1839, overleden Lekkum 28 juli 1841. 
 
6.2  Johan Christiaan Kalverboer 
Geboren Lekkum 2 juni 1841, bewaarder gevangenis, veldwachter, overleden Deventer 2 april 1932, begraven Arnhem (Moscowa). 
Hij trouwde Leeuwarden 5 juni 1869 met Sytske Hoekstra, geboren Leeuwarden 15 december 1843, overleden Arnhem 25 maart 1928, begraven Arnhem (Moscowa), dochter van Albert Wybes Hoekstra en Jaike Jonker.
Kinderen:        1870         Maria Christina Kalverboer  [7.1]
1873         Jaike Kalverboer  [7.2]
1876         Alberdina Feddina Kalverboer  [7.3]
 
6.3  Wytze Feddes Kalverboer 
Geboren Lekkum 25 februari 1843, overleden Leeuwarden 3 november 1858. 
 
6.4  Johan Peter Kalverboer 
Geboren Leeuwarden 2 augustus 1845, bleker, was in 1884 enige tijd spoorloos, signalement normale lengte, gezet postuur, donkerblond haar, donkerbruine ogen, rossige blonde knevel, overleden Dordrecht 29 januari 1918. 
Hij trouwde Dordrecht (wettiging van 1 kind) 8 juni 1876 met Elisabeth Cornelia Tussenbroek, geboren Stad Ommen 7 september 1851, overleden Dordrecht 6 februari 1931, dochter van Petrus Franciscus Tussenbroek en Jannetje Weltevree.
Kinderen:        1876         Johan Christiaan Kalverboer  [7.4]
1878         Petrus Franciscus Kalverboer  [7.5]
1880         Johan Peter Kalverboer  [7.6]
1882         Petrus Franciscus Kalverboer  [7.7]
1887         Johan Peter Kalverboer  [7.8]
 
6.5  Levenloze dochter Kalverboer 
Geboren Leeuwarden 11 november 1846. 
 
6.6  Johan Wilhelm Kalverboer 
Geboren Leeuwarden 22 juli 1848, overleden aldaar 3 september 1851. 
 
6.7  Alle Kornelis' Kalverboer 
Geboren Drachten 31 augustus 1832, schipper, overleden Marssum 9 juni 1873. 
Hij trouwde Menaldumadeel 23 november 1857 met Janke Jans de Vries, geboren Marssum 29 november 1829, wasvrouw, overleden Leeuwarden 10 januari 1896, dochter van Jan Klazes de Vries en Trijntje Jans Tolsma.
Kinderen:        1858         Jan Kalverboer  [7.9]
1862         Jan Kalverboer  [7.10]
1864         Kornelis Kalverboer  [7.11]
 
6.8  Marijke Kornelis' Kalverboer 
Geboren Drachten 9 februari 1834, dienstbode, overleden Franeker (Psychiatrische Inrichting, 'na eene sukkeling van 20 weken') 10 september 1872. 
Zij trouwde Menaldumadeel 6 april 1859 met Jan Sytzes Terpstra, geboren Dronrijp 22 maart 1829, kleermaker, kastelein De Posthoorn, Dronrijp, overleden aldaar 20 juli 1883, zoon van Sytze Ydes Terpstra en Geertje Wybes Agema. Later trouwde hij met Hiske Pieters Hiemstra. 
 
6.9  Wolter Kornelis' Kalverboer 
Geboren Drachten 2 januari 1836, koopman, tapper, overleden Leeuwarden 22 augustus 1901. 
Hij trouwde Menaldumadeel 25 april 1861 met Sjoerdje Durks van der Weide, geboren Lekkum 1 oktober 1838, overleden Leeuwarden 8 februari 1913, dochter van Durk Reins van der Weide en Geertje Alberts Straatsma.
Kinderen:        1862         Jitske Kalverboer  [7.12]
1865         Geertje Kalverboer  [7.13]
1865         Maria Kalverboer  [7.14]
1868         Maria Kalverboer  [7.15]
1869         Dirkje Kalverboer  [7.16]
1872         Kornelis Kalverboer  [7.17]
1877         Grietje Kalverboer  [7.18]
1879         Dirk Kalverboer  [7.19]
1880         Dirk Kalverboer  [7.20]
 
6.10  Hermanus Kornelis' Kalverboer 
Geboren Drachten 28 november 1837, tweeling, overleden aldaar 28 november 1837. 
 
6.11  Levenloze zoon Kalverboer 
Geboren Drachten 28 november 1837, tweeling. 
 
6.12  Hendrik Kornelis' Kalverboer 
Geboren Drachten 22 maart 1842, dienstbaar, deed in 1870 als remplacant dienst (nummerwisseling), vertrok in 1874 vanuit Boornbergum naar Oost-Indi. 
 
6.13  Fedde Kornelis' Kalverboer 
Geboren Drachten 7 mei 1845, koemelker, veehouder, overleden Tergracht 7 juli 1923. 
Hij trouwde Leeuwarderadeel 11 mei 1872 met Sjoerdje Theunis Hulder, geboren Lekkum 22 september 1841, boerendienstmeid, overleden Stiens 15 augustus 1908, dochter van Theunis Jacobs Hulder en Antje Wybrens Hoekstra.
Kinderen:        1873         Kornelis Kalverboer  [7.21]
1879         Antje Kalverboer  [7.22]
1885         Teunis Kalverboer  [7.23]
 
6.14  Rinze Kornelis' Kalverboer 
Geboren Drachten 18 maart 1849, overleden aldaar 7 mei 1849. 
 
6.15  Rinze Kornelis' Kalverboer 
Geboren Drachten 2 september 1850, overleden aldaar 2 november 1850. 
 
6.16  Gaitzen Kornelis' Kalverboer 
Geboren Drachten 5 december 1852, overleden aldaar 29 december 1853. 
 
6.17  Gaitske Kornelis' Kalverboer 
Geboren Drachten 15 februari 1856, dienstbaar, overleden aldaar 12 februari 1876. 
 
6.18  Grietje Feddes Kalverboer 
Geboren Bergum 20 april 1838, overleden aldaar 1 mei 1918. 
Zij trouwde (1) Tietjerksteradeel 4 juni 1863 met Hattum Folkes Coenradi, geboren Bergum 18 april 1837, klerk, overleden aldaar 11 december 1872, zoon van Folke Hattums Coenradi en Yke Baukes Ringer. 
Zij trouwde (2) Tietjerksteradeel 2 december 1874 met Andries Broers Jager, geboren Bergum 15 januari 1836, klerk, overleden aldaar 17 mei 1910, zoon van Broer Jager en Jeltje Andries' Zijlstra. 
 
6.19  Maria Feddes Kalverboer 
Geboren Bergum 6 september 1840, handwerkonderwijzeres, overleden Groningen 7 september 1916. 
Zij trouwde Tietjerksterdadeel 4 juni 1868 met Hermanus Tjesses Sterringa, geboren Leeuwarden 18 december 1842, hoofdonderwijzer, verzekeringsagent, overleden Groningen 6 januari 1923, zoon van Tjesse Hermanusz Sterringa en Ytje Geerts Folkertsma. 
 
6.20  Joukje Feddes Kalverboer 
Geboren Bergum 1 augustus 1843, overleden Zutphen (woonde laatst in Groningen) 17 december 1908. 
Zij trouwde Tietjerksteradeel 14 mei 1873 met Harmanus Tjeerds Steltman, geboren Drachten 13 februari 1834, tabaksfabrikant, overleden Bergum 20 april 1894, zoon van Tjeerd Jelles Steltman en Willemke Harmanus Graanstra. 
 
6.21  Roelofke Feddes Kalverboer 
Geboren Bergum 11 april 1846, strohoedenmaakster, overleden aldaar 20 maart 1902. 
 
6.22  Alle Feddes Kalverboer 
Geboren Bergum 19 mei 1849, goud- en zilversmid, uurwerkmaker, luitenant rustende schutterij, overleden Wijnaldum 7 december 1917. 
Hij trouwde Tietjerksteradeel 18 april 1881 met Tjitske Sipkes Wybenga, geboren Giekerk 12 januari 1851, overleden Bergum 23 juni 1890, dochter van Sipke Deddes Wybenga en Feikje Reitzes Dijkstra.
Kinderen:        1882         Feikje Kalverboer  [7.24]
1886         Fedde Kalverboer  [7.25]
1888         Fedde Kalverboer  [7.26]
 
6.23  Sybren Feddes Kalverboer 
Geboren Bergum 7 mei 1852, overleden aldaar 6 juli 1856. 
 
6.24  Sybren Feddes Kalverboer 
Geboren Bergum 19 juli 1856, overleden aldaar 17 augustus 1856. 
 
6.25  Sybren Feddes Kalverboer 
Geboren Bergum 27 augustus 1857, goud- en zilversmid in Bergum, in 1877 nummerwisseling militaire dienst, overleden Franeker 14 april 1916. 
 
6.26  Maaike Kalverboer 
Geboren Makkum 10 augustus 1867, overleden Leeuwarden 13 september 1954. 
Zij trouwde Wonseradeel 1 november 1893 met Ate de Looze, geboren Leeuwarden 11 december 1865, koopman, overleden aldaar 21 februari 1958, zoon van Gerrit de Looze en Willemina Weber. 
 
6.27  Jan (John) Kalverboer 
Geboren Makkum 19 juni 1869, emigreerde 1898 naar USA, messenger, overleden 3 oktober 1921, begraven Wilkes-Barre City Cemetery, Pennsylvania, USA. 
Hij trouwde na 1910 met A Rosnet
 
6.28  Johannes Kalverboer 
Geboren Makkum 25 januari 1875, directeur belastingen, overleden Amsterdam 24 februari 1950. 
 
6.29  Foekje Kalverboer 
Geboren Makkum 8 september 1880, overleden aldaar 10 maart 1947. 
 

Generatie VII

 
7.1  Maria Christina Kalverboer 
Geboren Leeuwarden 16 maart 1870, overleden Hengelo 21 november 1952. 
Zij trouwde Menaldumadeel 29 maart 1894 met Hendrik Geertsma, geboren Dronrijp 7 april 1864, onderwijzer, overleden Arnhem 16 april 1918, zoon van Hendrik Hendriks Geertsma en Grietje Oenses Sinnema. 
 
7.2  Jaike Kalverboer 
Geboren Garijp 19 februari 1873, overleden Leeuwarden 14 januari 1934. 
Zij trouwde Menaldumadeel 1 maart 1900 met Klaas Uilkema, geboren Grouw 2 oktober 1873, hoofdonderwijzer, landbouwkundige, schreef over het Friese boerenhuis, overleden Groningen 3 februari 1944, zoon van Tjitze Sybrens Uilkema en Sytske Klazes Sipsma. Later trouwde hij met Akke de Vries. 
 
7.3  Alberdina Feddina Kalverboer 
Geboren Eestrum 11 november 1876, overleden Arnhem 22 oktober 1963. 
Zij trouwde Menaldumadeel 28 juli 1904 met Conrad Ricken, geboren Zaandam 26 april 1877, handelsreiziger, overleden na 1963, zoon van Conrad Wolter Ricken en Elsje Winkels. 
 
7.4  Johan Christiaan Kalverboer 
Geboren Dordrecht 23 april 1876, erkend bij huwelijk ouders, smid, overleden Apeldoorn 31 januari 1961. 
Hij trouwde 's-Gravendeel 30 oktober 1897 met Cornelia de Ruiter, geboren 's-Gravendeel 14 mei 1878, overleden Beekbergen 17 augustus 1970, dochter van Hendrik de Ruiter en Judith Kooijman.
Kinderen:        1906         Johan Peter Kalverboer  [8.1]
1910         Henri Johan Christiaan Kalverboer  [8.2]
 
7.5  Petrus Franciscus Kalverboer 
Geboren Dordrecht 25 januari 1878, overleden aldaar 1 december 1879. 
 
7.6  Johan Peter Kalverboer 
Geboren Dordrecht 25 maart 1880, overleden aldaar 7 april 1881. 
 
7.7  Petrus Franciscus Kalverboer 
Geboren Dordrecht 7 april 1882, arbeider, straatmaker, overleden aldaar 17 april 1963. 
Hij trouwde Dordrecht 22 november 1906 met Pietertje den Dunne, geboren Ameide 29 juli 1882, overleden Dordrecht 12 oktober 1953, dochter van Willem den Dunne en Louisa van der Green.
Kinderen:        1907         Willem Kalverboer  [8.3]
1907         Elisabeth Catharina Kalverboer  [8.4]
1909         Louisa Kalverboer  [8.5]
 
7.8  Johan Peter Kalverboer 
Geboren Dordrecht 15 september 1887, houtzager, ijzerdraaier, overleden aldaar 6 oktober 1975. 
Hij trouwde Puttershoek 22 mei 1913 met Johanna de Heer, geboren Puttershoek 10 juni 1885, overleden Dordrecht 28 april 1968, dochter van Job de Heer en Huigje Warnaar.
Kinderen:        1914         Johan Peter Kalverboer  [8.6]
1916         Huigje Kalverboer  [8.7]
1920         Job Kalverboer  [8.8]
 
7.9  Jan Kalverboer 
Geboren Leeuwarden (in een schip, ouders wonen in Drachten)) 10 november 1858, overleden Menaldumadeel 28 september 1859. 
 
7.10  Jan Kalverboer 
Geboren Marssum (in een schip) 3 juni 1862, grenadier, overleden Den Haag 13 november 1882. 
 
7.11  Kornelis Kalverboer 
Geboren Marssum 27 januari 1864, boerenknecht, overleden Roordahuizum 24 juni 1924. 
Hij trouwde Leeuwarderadeel 19 mei 1888 met Antje Durkstra, geboren Roordahuizum 16 juli 1868, overleden aldaar 10 maart 1912, dochter van Jan Jetzes Durkstra en Klaaske Jacobs Riemersma.
Kinderen:        1889         Klaaske Kalverboer  [8.9]
1890         Janke Kalverboer  [8.10]
1896         Jan Kalverboer  [8.11]
1899         Alle Kalverboer  [8.12]
 
7.12  Jitske Kalverboer 
Geboren Sint Annaparochie 29 april 1862, dienstbode, huisbewaarster, presidente 'Dorcas', overleden Leeuwarden 5 augustus 1937. 
Zij trouwde (1) Leeuwarderadeel 21 november 1885 met Hotze Smeding, geboren Beers 21 mei 1864, overleden Leeuwarden 5 mei 1903, zoon van Pieter Broers Smeding en Grietje Hotzes Meintema. 
Zij trouwde (2) Leeuwarden 30 maart 1907 met Reinder Akse, geboren Steenwijk 25 november 1866, landarbeider, overleden Leeuwarden 28 mei 1941, zoon van Jan Akse en Margaretha Wildeboer. Hij was weduwnaar van Lutske de Vries. 
 
7.13  Geertje Kalverboer 
Geboren Holwerd 3 januari 1865, overleden Leeuwarden 24 juni 1920. 
Zij trouwde Leeuwarden 28 juni 1890 met Tjitze Nauta, geboren Kollum 13 maart 1867, slager, overleden Leeuwarden 22 november 1922, zoon van Lucas Nauta en Sjoukje van der Laan. 
 
7.14  Maria Kalverboer 
Geboren Holwerd 19 december 1865, overleden aldaar 7 mei 1866. 
 
7.15  Maria Kalverboer 
Geboren Holwerd 1 februari 1868, overleden Leeuwarden (in kraambed) 14 januari 1894. 
Zij trouwde Leeuwarden 6 december 1890 met Jakob van Keulen, geboren Leeuwarden 10 augustus 1868, hersteller van naaimachines, koopman, overleden aldaar 30 maart 1919, zoon van Hendricus van Keulen en Elisabeth van Daalen. Later trouwde hij met Grietje Reitsma. 
 
7.16  Dirkje Kalverboer 
Geboren Holwerd 12 juli 1869, pettenmaakster, overleden Leeuwarden 2 oktober 1959. 
Zij trouwde Leeuwarden 20 maart 1897 met Dirk Jan Jans, geboren Leeuwarden 8 december 1863, pettenmaker, overleden aldaar 11 augustus 1944, zoon van Jacob Jans en Stephanie de Vries. 
 
7.17  Kornelis Kalverboer 
Geboren Holwerd 16 mei 1872, melkventer, koopman in petten en dameshoeden, overleden Leeuwarden 4 maart 1953. 
Hij trouwde Leeuwarden 25 maart 1899 met Johanna Christina Petronella de Wolde, geboren Woudsend 16 januari 1875, dienstbode, overleden Leeuwarden 25 februari 1958, dochter van Sieds de Wolde en Sybrigje Zoethout.
Kinderen:        1899         Wouter Kalverboer  [8.13]
1903         Sieds Kornelis Kalverboer  [8.14]
1909         Sybren Kalverboer  [8.15]
 
7.18  Grietje Kalverboer 
Geboren Giekerk 28 april 1877, overleden Leeuwarden 30 oktober 1958. 
Zij trouwde Leeuwarden 5 februari 1902 met Cornelis Jan de Jong, geboren Leeuwarden 25 oktober 1879, vleeshouwer, overleden Noordbergum 18 december 1966, zoon van Jan de Jong en Ymkje van der Wal. 
 
7.19  Dirk Kalverboer 
Geboren Goutum 8 februari 1879, overleden aldaar 29 juli 1879. 
 
7.20  Dirk Kalverboer 
Geboren Leeuwarden 29 juni 1880, overleden aldaar 13 oktober 1880. 
 
7.21  Kornelis Kalverboer 
Geboren Lekkum 7 maart 1873, botermaker, kerkvoogd, voorzitter Raad van toezicht Boerenleenbank Marrum, overleden Marrum 24 september 1957. 
Hij trouwde Ferwerderadeel 30 mei 1896 met Geertje Bijlstra, geboren Marrum 4 april 1873, overleden aldaar 21 februari 1964, dochter van Auke Sytses Bijlstra en Antje Wiegers Zoodsma.
Kinderen:        1897         Fedde Kalverboer  [8.16]
1901         Auke Kalverboer  [8.17]
 
7.22  Antje Kalverboer 
Geboren Stiens 6 augustus 1879, overleden Zuidlaren (Stichting Dennenoord) 22 januari 1933. 
Zij trouwde Tietjerksteradeel 23 mei 1903 met Ate Kooistra, geboren Hijum 27 februari 1879, boerenknecht, veehouder, overleden Hallum 26 oktober 1965, zoon van Pieter Ates Kooistra en Jetske Taekes Huizinga. Later trouwde hij met Martje Braaksma. 
 
7.23  Teunis Kalverboer 
Geboren Stiens 13 juli 1885, veehouder, overleden Britsum 3 januari 1968. 
Hij trouwde Leeuwarderadeel 6 mei 1916 met Mintje Hofman, geboren Beetgum 15 juli 1885, huishoudster, overleden Britsum 23 augustus 1967, dochter van Pieter Hofman en Lijsbert de Vries.
Kinderen:        1919         Sjoerdtje Kalverboer  [8.18]
1922         Pieter Kalverboer  [8.19]
1925         Fedde Kalverboer  [8.20]
1926         Levenloze dochter Kalverboer  [8.21]
 
7.24  Feikje Kalverboer 
Geboren Suameer 27 februari 1882, overleden Haarlem 25 juni 1949. 
Zij trouwde Tietjerksteradeel 16 maart 1912 met Hendrik Wielinga, geboren Leeuwarden 4 februari 1879, overleden Haarlem 16 februari 1954, zoon van Tjitze Wielinga en Jaaike Reinbergen. 
 
7.25  Fedde Kalverboer 
Geboren Suameer 3 augustus 1886, overleden aldaar 12 oktober 1886. 
 
7.26  Fedde Kalverboer 
Geboren Suameer 4 juni 1888, hoofdonderwijzer, overleden Tuk 15 mei 1947. 
Hij trouwde (1) Ooststellingwerf 11 augustus 1916 met Jantje Schlecht, geboren Oldeberkoop 9 maart 1888, overleden Wijnaldum (Spaanse griep) 9 december 1918, dochter van Michael Schlecht en Lammigje Lammerts Brouwer. 
Hij trouwde (2) Harlingen 9 september 1926 met Margarette Vlietstra, geboren Grand Rapids, Michigan, USA 1 januari 1905, overleden Paterswolde 7 juni 1986, dochter van Pieter Vlietstra en Johanna Cornelia Barends.
Kinderen:        1931         Alex Fedde Kalverboer  [8.22]
1940         Jan Pieter Kalverboer  [8.23]
 

Generatie VIII

 
8.1  Johan Peter Kalverboer 
Geboren Amsterdam 24 juni 1906, etaleur, calculator, overleden Rotterdam 28 april 1991. 
Hij trouwde Hillegersberg 5 februari 1930 met Maria Magdalena Snieder, geboren Rotterdam 13 februari 1909, overleden Woerden 24 juni 2001, dochter van Gerardus Johannes Petrus Snieder en Adriana Antonia Hendrika van Rijswijk.
Kinderen:        1931         Maria Magdalena Kalverboer  
1933         Cornelia Christina Kalverboer  
1935         Adriana Antonia Hendrika Kalverboer  
1938         Petronella Adriana Maria Kalverboer  
1939         Johan Christiaan Kalverboer  
1944         Johannes Petrus Maria Kalverboer  
 
8.2  Henri Johan Christiaan Kalverboer 
Geboren Amsterdam 19 april 1910, etaleur, winkelier, overleden Voorschoten 7 mei 1976. 
Hij trouwde Rotterdam 20 november 1935 met Petronella Adriana Maria van Mil, geboren Rotterdam 13 november 1910, overleden Leiden 14 februari 1978, dochter van Lambertus Johannes Joseph van Mil en Jacoba Cornelia Bierhuizen.
Kinderen:        1939         Cornelia Christina Maria (Kitty) Kalverboer  
1940         Lambertus Johannes Joseph (Ben) Kalverboer  
1946         Henricus Johannes Christianus Kalverboer  
 
8.3  Willem Kalverboer 
Geboren Dordrecht 6 juni 1907, tweeling, overleden aldaar 7 juni 1907. 
 
8.4  Elisabeth Catharina Kalverboer 
Geboren Dordrecht 6 juni 1907, tweeling, overleden aldaar 7 juni 1907. 
 
8.5  Louisa Kalverboer 
Geboren Dordrecht 23 september 1909, overleden aldaar 17 oktober 1987. 
Zij trouwde Dordrecht 26 april 1928 met Godefridus Christianus Voogt, geboren Klundert 19 december 1903, schipper, overleden Dordrecht 3 oktober 1977, zoon van Adam Voogt en Anna Nollen. 
 
8.6  Johan Peter Kalverboer 
Geboren Dordrecht 13 maart 1914, smid, overleden aldaar 11 januari 1983. 
Hij trouwde Dordrecht 18 april 1946 met Maria Zoutewell, geboren Dordrecht 5 september 1921, overleden aldaar 22 augustus 2013, dochter van Dirk Jan Zoutewell en Anna Paulina van 't Hof.
Kinderen:        1948         Johan Peter (Hans) Kalverboer  
1951         Dirk Jan Kalverboer  
1958         Anna Paulina Johanna (Annelien) Kalverboer  
 
8.7  Huigje Kalverboer 
Geboren Dordrecht 8 juni 1916. 
Zij trouwde Dordrecht 30 maart 1939 met Pieter Polet, geboren Dordrecht 5 september 1914. 
 
8.8  Job Kalverboer 
Geboren Dordrecht 17 februari 1920, overleden aldaar 1 januari 2003. 
Hij trouwde Zwijndrecht 16 juni 1944 met Lena Hendrina Margaretha Plaisier, geboren Zwijndrecht 29 oktober 1926.
Kinderen:                         Johan Peter (Hans) Kalverboer  
                 Willem Kalverboer  
 
8.9  Klaaske Kalverboer 
Geboren Goutum 20 april 1889, overleden Roordahuizum 22 september 1958. 
Zij trouwde Rauwerderhem 20 februari 1919 met Ulbe van der Goot, geboren Grouw 26 november 1879, werkman, overleden Leeuwarden (Diaconessenhuis) 8 januari 1933, zoon van Auke Jetzes van der Goot en Lolkje Ulbes Zwaga. 
 
8.10  Janke Kalverboer 
Geboren Roordahuizum 21 juli 1890, overleden Joure 24 oktober 1987. 
Zij trouwde Idaarderadeel 13 mei 1915 met Evert Schaafsma, geboren Roordahuizum 23 maart 1889, boerenknecht, overleden aldaar 30 september 1944, zoon van Wybe Schaafsma en Aukje Borger. 
 
8.11  Jan Kalverboer 
Geboren Roordahuizum 2 juni 1896, agent van politie, overleden aldaar 8 mei 1981. 
Hij trouwde Leeuwarden 19 maart 1921 met Tjitske Oppenhuisen, geboren Leeuwarden 20 juli 1901, overleden 5 januari 1970, dochter van Sybe Oppenhuisen en Fokje Cornelisse.
Kinderen:        1922         Kornelis Alle Kalverboer  
1925         Fokje Anna Kalverboer  
1926         Anna Kalverboer  
1930         Sybe Jan Kalverboer  
 
8.12  Alle Kalverboer 
Geboren Roordahuizum 21 augustus 1899, overleden Joure (sanatorium) 24 januari 1914. 
 
8.13  Wouter Kalverboer 
Geboren Leeuwarden 22 juni 1899, sergeant, radiotelegrafist, overleden aldaar 20 januari 1969. 
Hij trouwde Tietjerksteradeel 22 juni 1922 met Wytske de Jong, geboren Bergum 18 mei 1900, overleden Leeuwarden 15 maart 1985, dochter van Ate Jitzes de Jong en Aaltje Ruurds Weistra.
Kinderen:        1923         Aaltje (Alie) Kalverboer  
1929         Kornelis Kalverboer  
 
8.14  Sieds Kornelis Kalverboer 
Geboren Leeuwarden 11 april 1903, exploitant Sigarenmagazijn 'De Kiosk', Stationsplein Leeuwarden, dammer, schaker, overleden aldaar 9 mei 1983. 
Hij trouwde (1) Leeuwarden 7 november 1928 met Trijntje Wierstra, geboren Beetgum 15 november 1904, dienstbode, overleden Leeuwarden 14 augustus 1937, dochter van Symon Wierstra en Sytske de Haan.
Kinderen:        1933         Kornelis Sieds Kalverboer  
 
Hij trouwde (2) Leeuwarden 3 juli 1940 met Renske Triemstra, geboren Bornwird 1 oktober 1913, overleden Veenwouden 11 juli 2000, dochter van Bauke Triemstra en Trientje Vellema.
Kinderen:        1942         Richard Eduard Rudolph Kalverboer  
1951         Arthur Raymond Alexander Kalverboer  
1951         Sonja Othelia Sylva Kalverboer  
 
8.15  Sybren Kalverboer 
Geboren Leeuwarden 30 juli 1909, melkventer, concierge, overleden aldaar 13 mei 1985. 
Hij trouwde Leeuwarden 30 juli 1958 met Margaret Ellen Braithwaite, geboren Forge Valley, West Ayton, Yorkshire, UK 16 januari 1905, overleden Leeuwarden 19 augustus 1992. 
 
8.16  Fedde Kalverboer 
Geboren Hallum 25 april 1897, overleden Marrum 5 oktober 1979. 
Hij trouwde (1) Ferwerderadeel 3 november 1921 met Trijntje van der Velde, geboren Marrum 16 augustus 1897, overleden aldaar 1 mei 1924, dochter van Joeke Sipkes van der Velde en Trijntje Douwes van Oosten. 
Hij trouwde (2) Ferwerderadeel 18 juli 1935 met Anna van der Velde, geboren Nijkerk 19 januari 1901, overleden Marrum 28 september 1963, dochter van Joeke Sipkes van der Velde en Trijntje Douwes van Oosten.
Kinderen:        1938         Cornelis Kalverboer  
 
Hij trouwde (3) Ferwerd 1 maart 1966 met Dedtje Link, geboren Marrum 30 januari 1915, overleden Leeuwarden 5 juli 2005, dochter van Pieter Koenraads Link en Klaaske Pieters Bijlstra. 
 
8.17  Auke Kalverboer 
Geboren Hallum 14 september 1901, arbeider, overleden Nijkerk 24 september 1924. 
 
8.18  Sjoerdtje Kalverboer 
Geboren Stiens 4 juli 1919, overleden aldaar 25 april 1981. 
Zij trouwde Leeuwarderadeel 6 mei 1941 met Sjoerd van der Meer, geboren Britsum 29 april 1916, overleden Leeuwarden 11 oktober 2002, zoon van Douwe van der Meer en Trijntje Westra. 
 
8.19  Pieter Kalverboer 
Geboren Stiens 7 november 1922, overleden Weidum 13 december 1999. 
Hij trouwde Baarderadeel 8 mei 1957 met W Y van der Meer.
Kinderen:        1958         Teunis Fedde Kalverboer  
1959         Jan Pieter Kalverboer  
1962         Sietske Grietsje Kalverboer  
 
8.20  Fedde Kalverboer 
Geboren Stiens 19 februari 1925, overleden Leeuwarden 6 november 2011. 
Hij trouwde Leeuwarderadeel 25 mei 1955 met Wietske Wassenaar, geboren Marssum 20 maart 1928, overleden Leeuwarden 17 december 2012, dochter van Marten Wassenaar en Gerharduske de Jong.
Kinderen:        1956         Gerda Kalverboer  
1959         Mintje (Minnie) Kalverboer  
 
8.21  Levenloze dochter Kalverboer 
Geboren Stiens 18 april 1926. 
 
8.22  Alex Fedde Kalverboer 
Geboren Wijnaldum (schoolhuis) 2 januari 1931, emeritus-hoogleraar psychologie, beeldend kunstenaar, overleden Paterswolde 22 september 2017. 
Hij trouwde (1) Steenwijkerwold 19 juli 1955 met Minke (Minnie) Bakker, geboren Wolvega 28 juli 1927, overleden Amsterdam 2 maart 2001, dochter van Hendrik Bakker en Klaasje Schreur.
Kinderen:        1958         Karin Margaretha Anna Kalverboer  
1960         Margrite Evelien Kalverboer  
1962         Alle Fedde Kalverboer  
 
Hij had (2) een relatie met L Hiemstra
 
8.23  Jan Pieter Kalverboer 
Geboren Tuk 29 juli 1940, boekbinder, braille-copiist, overleden Groningen 24 november 1976. 
Hij trouwde Groningen 11 december 1969 (echtscheiding 1976) met J Jacobs