S T E R R I N G A, niet in grafische stamboom

Home

ABRAHAM, zoon van DIRK en NN, (1749 boendermaker Leeuwarden?)
Hij trouwde Sloten 8 september 1737 met Immetje Annes.
Abrahams weduwe leverde in 1760 verfkwasten aan het stadhouderlijk hof.
-Kinderen: JELTJE, DIRK, MAYKE

ABRAHAM, zoon van DIRK en Maria Bos, gedoopt Leeuwarden (Westerkerk) 16 augustus 1765.

ALBERTINA, dochter van FREDRIK Sints en Sophia Yskes, gedoopt Leeuwarden 15 september 1737, bij huwelijk van Dronryp, begraven Leeuwarden (Jacobijnerkerkhof, overleden in kraambed) 21 december 1766.
Zij trouwde Dronryp 13 mei 1764 met Abraham Huberts, van Leeuwarden, timmergezel.

ANDRIES,  geboren 1754, tuinman, overleden Leeuwarden 25 januari 1819.
Hij trouwde Leeuwarden (Westerkerk) 19 mei 1776 met Jacoba Bossinga, overleden Leeuwarden 20 augustus 1820, 67 jaar.
-Kinderen: MARIJKE, MARIJKE, TITIE, CATHARINA, JOHANNA, JOHANNES, MARIJKE, MARTJE, ULBRAND
De familienaam was waarschijnlijk Stervinger. Andries werd in het Registre Civique van Leeuwarden 1811 'Sterringa' genoemd. Zoon Johannes werd in 1809 in Dokkum onder de naam 'Sterringa' in het Franse leger ingelijfd.

ANJUS, zoon van Jan Pibes en NN, gedoopt Leeuwarden 1 mei 1701.
? =onderstaande ?

ANRIUS, Monsr. 24 november 1740 "elendiglyk in den sloot langs de Dykweg verdronken en den 2 Dez. in het koer van onse Kerck [NŁttermoor, Oostfriesland, Duitsland] onder beneficie van 400 Holl. gulden begraven".
Op grafsteen staat te lezen "Den 28 April 1701 is geboren Anrius Sterringa en den 24 November 1740 overleden in den ouderdom van 39 jaaren 6 maanden en 26 daagen en leit alhier bergraven".
[Bron: OSB NŁttermoor, met dank aan Marc van der Valk]
? =bovenstaande ?

BAUKJE, van Leeuwarden.
Zij trouwde Leeuwarden 15 november 1711 met Jacobus Jongema, van Leeuwarden, meester-zilversmid.

BEREND, zoon van Dirk en NN, van Dokkum.
Hij trouwde Leeuwarden 17 maart 1725 met Gertje Lieuwes, van Leeuwarden.

BEREND, zoon van SIMON en Stijntje Hobbes, gedoopt Leeuwarden 1 september 1737.

BEREND
Hij trouwde met NN.
-Kind: JETSKE

BERENDINA, van Leeuwarden, overleden voor 1730.
Zij trouwde Leeuwarden 27 maart 1718 met Albartus Simonides, van Leeuwarden.

CATHARINA, dochter van JOHANNES, gedoopt Bergum 9 augustus 1761.

CATHARINA, van Garijp.
Zij trouwde niet met Johannes de Bruin, van Leeuwarden; ondertrouw Leeuwarden 11 augustus 1731. Bruidegom overleden voor het huwelijk.

CHRISTIANUS, lidmaat Leeuwarden 1708, kwam uit Idaard.

DIRK, zoon van ABRAHAM en Immetje Annes, gedoopt Leeuwarden 17 juli 1740, meester-boendermaker.
Hij trouwde Leeuwarden (Westerkerk) 17 juni 1764 met Maria Bos, van Leeuwarden.
-Kind: ABRAHAM

DIRK
Hij trouwde met NN.
-Kinderen: BEREND

DIRK, zoon van BEREND, 1749 (Quotisatiekohier) wieldraaier Leeuwarden.

DIRK, 1749 (Quotisatiekohier) uurmakersknecht Heerenveen.

ELISABETH, dochter van PYBE en Johanna Hareboom, gedoopt Leeuwarden 27 maart 1729.
Zij trouwde Dantumawoude 29 november 1753 met Petrus Fooy, van Dantumawoude, predikant.

ELSKE, dochter van JAN PYBES en Gertje Wymers, gedoopt Leeuwarden 10 april 1698.

ELSKE, dochter van JAN PYBES en Gertje Wymers, gedoopt Leeuwarden 26 september 1706.

EVA, dochter van JELTE Berends Sterringa en Anna Baltusdr van Campen, geboren Leeuwarden ca 1703, begraven Ilpendam 17 juli 1760.
Zij trouwde Britsum 23 september 1725 met Francois Bekius, gedoopt Britsum 24 oktober 1694, tweeling, stads-chirurgijn Leeuwarden, begraven Leeuwaren (Oldehoofsterkerkhof) 11 april 1726, zoon van Benjamin Bekius, predikant en Francijna de Witte, en weduwnaar van Wilhelmina Feenstra.
Eva's zoon Francois Bekius (1726-1803) was bekend als de Duivel-dominee van de Friesche Wouden.
[Bron: H.G. Cannegieter, Francois Bekius: De Duivel-dominee uit de Friesche Wouden, Santpoort, 1941]

EVA, van Leeuwarden.
Zij trouwde Leeuwarden (GalileŽrkerk) 9 november 1755 met Willem Gerbens.

FOEKJEN, dochter van SYTSE OUTGERS en Trijntje Arjens, geboren Kortezwaag? 19 november 1777, gedoopt Lippenhuizen 28 december 1777, overleden Sloten 8 november 1854.
Zij trouwde Gorredijk 26 jan 1806 met Cornelis Hartmans/Harmens (van der Zee), geboren ca 1780, overleden Sloten 27 februari 1858.

FREDERIK, zoon van Sent, begraven Leeuwarden (Oldehoofsterkerkhof) 27 november 1735.

FREDRIK,  zoon van Cent/Sint Freercks en Antje Hendricks, gedoopt Leeuwarden 16 oktober 1698.
Hij trouwde Leeuwarden (GalileŽrkerk) 27 november 1721 met Sophia Yskes.
-Kinderen: ANTJE, AGNIET, YETSKE, SENT, YTSKE, TRYNTJE, YSKE, ALBERTINA

FREDRICK, zoon van Jan Pybes en Gertje Wymers, gedoopt Leeuwarden 2 april 1699.

FREDRIK,
begraven Leeuwarden (GalileŽrkerkhof) 27 augustus 1765.

FREDERIK, zoon van Sent Freerks en Zwaantje Pieters, gedoopt Leeuwarden (Jacobijnerkerk) 30 december 1750, begraven Leeuwarden (Oldehoofsterkerkhof) 19 januari 1755.

GERTJE, dochter van PYBE en Johanna Hareboom, gedoopt Leeuwarden 3 juni 1725.

HARMANUS, zoon van PYBE en Johanna Hareboom, gedoopt Leeuwarden 16 juli 1727.

HAUCKIEN, dochter van JAN PYBES en Gertje Wymers, gedoopt Leeuwarden 18 juli 1690.

HENDRIK, zoon van SIMON en Stijntje Hobbeling, gedoopt Leeuwarden (Grote of Jacobijnerkerk) 23 juni 1748.

ISABELLA, trouwde met Petrus Montanus, geboren Londen ca 1589, predikant Opperdoes, overleden Opperdoes 17 juli 1661, zoon van Pieter van den Berghe / Petrus Montanus en Jacomina Hondius; Hij was eerder getrouwd met Brechtjen Engels (website Hans Montanus).

ISABELLA, vertrok in 1705 met attestatie van Leiden naar Woerden.

JAN PYBES, van Leeuwarden, koopman, kocht in 1714 een huis,erf en hof in Wommels, dat hij in 1731 wwer verkocht, testeerde Leeuwarden 1725, begraven Leeuwarden (Grote of Jacobijnerkerk) 13 november 1731.
Hij trouwde Leeuwarden 6 mei 1688 (otr. 20 april 1688) met Gertje Wymers, van Leeuwarden.
-Kinderen: JOUWERKE, HAUCKIEN, PIEBO, PIEBE, WYMMER, ELSKE, FREDRICK, PIEBE, ELSKE, PYBE

JAN PYBES, zoon van PYBE en Johanna Hareboom, gedoopt Leeuwarden 8 maart 1724.

JAN PYBES, zoon van PYBE en Cornelia van Kempen, gedoopt Leeuwarden 29 januari 1738.

JAN SIMONS, zoon van SIMON en Stijntje Hobbelings, gedoopt Leeuwarden 28 december 1740.

JELTE BERENDS, gedoopt Leeuwarden 1 mei 1680.
Hij trouwde Leeuwarden 19 maart 1702 met Anna Baltus/Baukes van Campen, geboren Amsterdam ca 1666, overleden Ilpendam 26 juni 1753.
-Kinderen: SYMON, EVA

JELTJE, dochter van ABRAHAM en Immetje Annes, gedoopt Leeuwarden 28 november 1738.

JETSKE, dochter van BEREND en NN.
Zij trouwde Leeuwarden 12 augustus 1751 met Roelof Hendriks van der Linde, van Groningen, soldaat.

JOHANNES, zoon van ANDRIES en Jacoba Bossinga, geboren Leeuwarden 3 februari 1788, gedoopt Leeuwarden 20 februari 1788, dagloner, palfrenier, soldaat Napoleon lichting Dokkum 1809.
[Familienaam was waarschijnlijk Stervinger.]

JOHANNES
Hij trouwde Leeuwarden 5 mei 1700 met Janke Clasen, van Leeuwarden.

JOHANNIS,
Hij trouwde NN.
-Kind: JULIANA

JOUWERKE, dochter van JAN PYBES Gertje Wymers, gedoopt Leeuwarden 10 februari 1689.

JULIANA, dochter van JOHANNIS, van Leeuwarden.
Zij trouwde Leeuwarden 15 april 1671 met Johannes Piersson, van Leeuwarden.

MAYKE, dochter van ABRAHAM en Immetje Annes, gedoopt Leeuwarden 12 juni 1744.

MAYKE, van Leeuwarden.
Zij trouwde Leeuwarden (GalileŽrkerk) 11 februari 1770 met Paulus Franciscus Pommerol.

MAAYKE,  dochter van SIMON/SYBREN, van Leeuwarden.
Zij trouwde Leeuwarden (GalileŽrkerk) 3 juni 1754 met Euwe Gerbens (van Driesum), van Leeuwarden, stoeldraaiersgezel.

MARYKE, dochter van SIMON en Stijntje Jans Hobbeling, gedoopt Leeuwarden 3 april 1746.

MARTSEN, dochter van SYTSE OUTGERS en Trijntje Arjens, geboren Kortezwaag 26 oktober 1779, gedoopt Kortezwaag 5 december 1779, overleden Gorredijk 27 maart 1836.
Zij trouwde (1) Lippenhuizen 25 augustus 1799 met Wopke Jans.
Zij trouwde (2) Gorredijk 21 mei 1804 met Sietse Louwyzes (Dijkstra) geboren ca. 1781, overleden Gorredijk 5 maart 1836.

NEELTJE, van Leeuwarden.
Zij trouwde Leeuwarden 1706 met Thomas Bosma, van Leeuwarden, soldaat.

PETRUS, meester-verver
Hij trouwde (1) Boornbergum 24 november 1715 met Bontje Willems, overleden voor augustus 1716.
Hij trouwde (2) Drachten 9 augustus 1716 met Rinske Yskes, van Dokkum.

PIEBO, zoon van Jan Pybes en Gertje Wymers, gedoopt Leeuwarden 21 augustus 1692.

PIEBE, zoon van Jan Pybes en Gertje Wymers, gedoopt Leeuwarden 26 mei 1695.

PIEBE, zoon van Jan Pybes en Gertje Wymers, gedoopt Leeuwarden 6 oktober 1700.

PYBE JANS
Hij trouwde met NN.
-Kinderen: JAN, SUSTER

PYBE JANS, zoon van Jan Pybes en Gertje Wymers gedoopt Leeuwarden 16 december 1703, houtkoopman, begraven Leeuwarden (Grote of Jacobijnerkerk) 13 juli 1752.
Hij trouwde (1) Leeuwarden 11 april 1723 met Johanna Hareboom, van Leeuwarden, overleden voor 1735.
-Kinderen: JAN, GERTJE, HARMANUS, ELISABETH
Hij trouwde (2) Leer, Oostfriesland, Duitsland 4 november 1735 met Cornelia Harmens Cempen (van Kempen), gedoopt Leer 10 maart 1699, begraven Leeuwarden (Grote of Jacobijnerkerk) 5 mei 1750, eerder weduwe van Geerd Berlage.
-Kind: JAN

SENT, zoon van FREDRIK Sints en Sophia Yskes, gedoopt Leeuwarden 3 augustus 1727, soldaat.
Hij trouwde Leeuwarden (Jacobijnerkerk) 21 december 1749 met Zwaantje Pieters, van Leeuwarden.
-Kinderen: FREDERIK

SIMON, zoon van JELTE Berends Sterringa en Anna Baltusdr van Campen, 1749 (Quotisatiekohier) stoelmakersbaas Leeuwarden, begraven Leeuwarden (GalileŽrkerk) 24 augustus 1759.
Hij trouwde met Stijntje Jans Hobbes / Hobbeling, begraven Leeuwarden (Oldehoofsterkerkhof) 12 oktober 1787.
-Kinderen: BEREND, JAN, MARYKE, HENDRIK

SIMON / SYBREN
-Kind: MAAYKE

SYTSE, zoon van Outger Eilerts en Foekjen Gosses, gedoopt Kortezwaag 23 september 1759, arbeider, overleden Gorredijk 21 september 1815, 59 jaar.
Hij trouwde Kortezwaag 29 juni 1777 met Trijntje Arjens.
Hij nam in 1811 in Gorredijk de familienaam Sterringa aan.
-Kinderen: FOEKJEN, MARTSEN.

SUSTER PYBES, dochter van PYBE JANS, begraven Leeuwarden (Oldehoofsterkerkhof) 3 april 1733.

TRIJNTJE EDZERTS, van Kortezwaag, overleden Opsterland 10 mei 1836, 82 jaar.
Zij trouwde Kortezwaag 10 mei 1778 met Roel Benes (Roelinga), van Kortezwaag, overleden Opsterland 21 december 1827, 83 jaar.

TRIJNTJE, begraven Leeuwarden (Oldehoofsterkerkhof) 12 juni 1792.
Zij trouwde met Douwe Libarius, begraven Leeuwarden (Oldehoofsterkerkhof) 22 maart 1779.

WYMMER, zoon van Jan Pybes en Gertje Wymers, gedoopt Leeuwarden 11 april 1697.

 

Email
Aanvullingen en correcties zijn welkom.
 

Home