Voorouders in beeld

 

 B l e e s i n g

 Catharina Bleesing (1850-1927)

 

   

 

  **

 

 Van der H o r s t

 Johannes van der Horst en Sophia Maria Martina Deumers en hun kinderen, 1895

 (met dank aan Theo van der Horst)

 

   

 

  **

 

 K a l v e r b o e r

 Maria Feddes Kalverboer (1840-1916)

 

   

 

  **

 

 K r u s e

 Berend Hayen Tönjes Kruse (Simonswolde Oostfriesland 1816 - Amsterdam 1876)

 Simonswolde en Sandwater, Simonswolde kerk

 

      

 

  **

 

 De N e e f

 Jasper de Neef (1884-1966)

 

   

 

  **

 

 Van S l o b b e

 Jantje, Fietje en Jaantje van Slobbe, 1920

 

   

 

  **

 

 S m i t

 Christiaan Smit (1840 -1910)

 

   

 

**

 

 S m i t

 'De Staalmeesters', 1936

 

   

 

  **

 

 S t e r r i n g a

 Familiewapen bron: CBG collectie Steensma/Damstra

 (met dank aan Robert J.G. Sterringa)

 

   Sterringa wapen CBG info.JPG 

 

  **

 

 S t e r r i n g a

 Annemarth Sterringa en haar kinderen in Sterringi Noorwegen, 1983

 

       

 

  **

 

 S t e r r i n g a

 Feddrick Atzes Sterringa (ca.1645-1717) en Maaike Tjisses Tiesma, grafsteen in Ned. Hervormde kerk Lekkum

 (met dank aan Hessel de Walle)

 

   

 

  **

 

 S t e r r i n g a

 Geert Sterringa (Firdgum 1876 - Buchenwald 1944),

 In Oranjehotel Scheveningen 1941,

 Straatnaambord Groningen,

 Plaquette stadhuis Groningen

 Ereburger, Gulden Boek stad Groningen

 

              

 

  **

 

 S t e r r i n g a

 Gerrit Sterringa (1886-1932)

 

   

 

  **

 

 S t e r r i n g a

 Herman, Miek en Henk Sterringa, 1927

 

   

 

  **

 

 S t e r r i n g a

 Hermanus Tjesses Sterringa (1796-1874), meester-schilder

 Catalogus tentoonstelling Streekmuseum Opsterland 2004

 "Uitdiepen van de vaart" (Gorredijk 1850)

 

         

 

  **

 

 S t e r r i n g a

 Hermanus Sterringa Gzn (1888-1978, predikant o.a. te Garnwerd) en Annigje Jongedijk

 Garnwerd Ned. Hervormde kerk

 

      

  **

 

 S t e r r i n g a

 Hermanus Sterringa Tzn (1842-1923, o.a. hoofdonderwijzer Firdgum)

 Firdgum voormalige school annex schoolmeestershuis

 

         

 

  **

 

 S t e r r i n g a

 Hermanus Fokko Sterringa (1877-1939)

 

   

 

  **

 

 S t e r r i n ga

 Jan Sterringa en Cornelia Vliegop en hun zoons, ca 1930

 

   

 

  **

 

 S t e r r i n g a

 Tjesse Feddriks Sterringa (1690-1757) en Trijntje Sytzes Wynia, grafsteen in v.m. Ned. Hervormde kerk Gorredijk

 

     

 

  **

 

 S t e r r i n g a

 Tjesse Feddriks Sterringa (1763-1840), 'de protter'

 

   

 

  **

 

 S t e r r i n g a

 Tjesse Sterringa Hzn en Jantje Brunsting en hun kinderen, 1921

 

   

 

  **

 

 S t i e m s t r a

 Elske Gerbens Stiemstra (1795-1871)

 

   

 

  **

 

 W i n t e r w e r p

 Winterwerb Pfalz

 

   

 

  **

 

  W i n t e r  w e r p

  Anna Martha Gonda Winterwerp (1877-1927)

 

   

 

  **

 

 W i n t e r w e r p

 Hendrik Winterwerp en Dedje Waalkens, Zuiderbegraafplaats Groningen

 

   

 

  **

 

Home