Voorouders in geschrift

 

 

 1603

 Ondertrouwboek Amsterdam: Adam Gardé en Hilletjen Tonis

 

 

 **

 

 1633

 Ondertrouwboek Amsterdam: Heijndrik Praest/Prabst en Lijsbeth Jans

 

 

 

 **

 

 1644

 Ondertrouwboek Leeuwarden: Theodorus Avercamp en Sara Potthar

 

 

 

 **

 

 1655

 Ondertrouwboek Amsterdam: Abraham de la Porte en Marie la Soyé

 

 

 

 **

 

 1672

 Ondertrouwboek Maassluis: Cornelis Leendertsz [de Neef] en Leentje Cornelis

 

 

 

 **

 

  1677

  Doopboek Beerta: Bouwe (Bouwina) dochter van jonker Bonno Huningha en vrouwe Zijpken Fockens

 

 

 

 **

 

1678

 Doopboek Drachten: Martinus zoon van dominee Jacobus Duirsma en Machtilda Avercamp, door zijn vader gedoopt

 

 

 

 **

 

 1696

 Trouwboek Maassluis: Leendert Cornelisze Neef en Annitjen Arents van Pavië

 

 

 

 **

 

 1697

 Ondertrouwboek Amsterdam: Pierre Goujon en Marie Villain

 

 

 

 **

 

 1702

 dominee Jacobus Duirardus' Duursma, Kerkenboek Drachten (Tresoar 247/31)

 

 

 

 **

 

 1703

 Doopboek Maassluis: Cornelis (stamvader tak A) zoon van Leenderd Cornelisz Neeff en Annetie Arends Pavia

 

 

 

 **

 

 1708

 Doopboek Maassluis: Ary (stamvader tak B) zoon van Leenderd Cornelisz de Neeff en Annetje Arensz Pavia

 

 

 

 **

 

 1710

 Burgerboek Franeker: "Tjessonius Starringa als burger geadmitteert"

 

 

 

 **

 

  1723

  Doopboek Drachten: Derk zoon van dominee Martinus Duirsma en Trijntje Feddes, door zijn vader gedoopt

 

 

 

 **

 

  1734

  Doopboek r.k. Steenwijkerwold: Joannes zoon van Jan Geerts Smit(s) en Aaltje Egberts

 

 

  **

 

 1739

 Ondertrouwboek Amsterdam: Theunis Ponneke en Cornelia Vink

 Cornelia, ouders dood, geassisteerd door haar grootmoeder Claasje Willems, 77 jaar

 

 

 

 **

 

 1756

 Doopboek Anjum: Gerben Douwes [1811 Stiemstra] zoon van Douwe Melis en Trijntje Gerbens

 

 

 

 **

 

1763

Ondertrouwboek Amsterdam: Daniel Simons/Siemonsz (zoon van Zweedse immigrant) en Lena/Helena Willems (klein)dochter van Noorse immigranten)

 

 

 **

 

  1786

  Trouwboek Oude Pekela: Jannes Frantsen [de Wit] en Martje Berents

 

 

 **

 

 1787

 Trouwboek Groningen: Johan Philip Winterwerp en Eva Steijnen

 

 

 

 **

 

 1791

 Doopboek Leeuwarden Grote of Jacobijnerkerk: Geert zoon van Hendrik Folkertsma en Peterke van Gorkum

 

 

 

 **

 

 1794

 Begraafboek Amsterdam Oude kerk: Maria Laport (de la Porte)

 

 

 

 **

 

 1794

 Trouwboek Groningen: Philip Winterwerp en Anna Metta Kunegunda Neslauw

 

 

 

 **

 

 1796

 Doopboek Gorredijk: Harmannus (Hermanus) zoon van Tjesse Sterringa en Sijtske Hellendoorn

 

 

 

 **

 

1802

Trouwboek Oude Pekela: Derk Vourier en Martje Berends

 

 

 **

 

1810

Overlijdensregister Oude Pekela: Martje Berends en deszelfs kindje

 

 

 **

 

 1811

 Doopboek Amsterdam Noorderkerk: Jan Hendrik zoon van Cornelis Bleesing en Helena Haageman

 

 

 

 **

 

 1811

 Naamsaanneming Drachten: Alle Feddes [Kalverboer] meldt dat zijn vader nog in leven is, tekent 'Alle Feddes'

 

 

 

 **

 

 1811

 Naamsaanneming Drachten: Fedde Wietzes neemt familienaam 'Kalverboer' aan, tekent 'F. Kalferboer'

 

 

 

 **

 

 1811

 Naamsaanneming Gorredijk: Tjesse Sterringa behoudt familienaam 'Sterringa'

 

 

 

 **

 

 1811

 Naamsaanneming Roordahuizum: Rienk Watses neemt familienaam 'Zestien' aan, tekent 'van Zestien'; naam verandert later in 'Zestiene'

 

 

 

 **

 

 1811

 Naamsaanneming Beetsterzwaag: Siebren Rienks Zestiene meldt dat zijn vader nog in leven is, tekent 'Sijbren Rienks Zestiene'

 

 

 

 **

1816

OSB Simonswolde: Berend Hayen [Tönjes] Kruse geboren 1816

 

 

**

 1820

 F.W. Westink en G[eert] Folkertsma, Handboekje bij het gebruik der Vriesche maten en gewigten; overgebragt in Nieuwe Nederlandsche maten en gewigten, Leeuwarden

 

     

 

 **

 

 1825

 Leeuwarder Courant: overlijdensadvertentie Rienk Watzes Zestiene

 

 

 

 **

 

 1845

 Huwelijksakte Amsterdam: handtekening bruidegom Berend H.T. Kruse

 

 

 

 **

 

 1854

 Tjesse Sterringa Hzn: Volmaking, Dokkum

 

 

 

 **

 

 1855

 Tjesse, Gerben, Gerrit, Feddrik, Douwe,

 zoons van Hermanus Tjesses Sterringa en Elske Gerbens Stiemstra,

 lootten vrij

 

 

 

**

 

 1979

 H.J. Barendregt, Genealogie van het geslacht De Neef - De Neeff, Rotterdam, p.3

 

 

 

  **

 

 

 

Home