Z e s t i e n e

Home

Drie van mijn Friese voorouders hadden de tamelijk ongebruikelijke familienaam Zestiene:
- mijn betovergrootmoeder Riemkje Siebrens Zestiene (1814 - 1882),
- haar vader Siebren Rienks Zestiene (1766 - 1828),
- haar grootvader Rienk Watzes Zestiene (1727 - 1825).

Rienk Watzes en Siebren Rienks namen in 1811 de familienaam Zestiene aan; waarom? familie van in totaal 16 personen? eigenaren van een zgn. 'zestieneland'? De familienaam Zestiene was slechts een kort leven beschoren, stierf reeds in 1903 uit met het overlijden van mijn betovergrootmoeders jongste zuster Jitske Siebrens Zestiene. De enige van hun broers die trouwde en kinderen kreeg, Rienk Siebrens Zestiene (1808 - 1843), overleed aan tering evenals zijn vrouw en hun kinderen; dit gehele gezin ligt in Beetsterzwaag begraven. Rienks oudste zoon Siebren Rienks Zestiene (1833 - 1858) heeft de geschiedenis van zijn familie op schrift gesteld.

Dit aangrijpende relaas is bij de familie Kalverboer bewaard gebleven; Siebrens tante Riemkje Siebrens Zestiene was met Fedde Alles Kalverboer getrouwd. Bij de familie De Jong, afstammelingen van Riemkjes zuster Joukje, berust een kopie die is afgeschreven door Jan Rudolphy (1855 - 1902) uit Gorredijk. Rudolphy besloot zijn kopie met de mededeling dat de schrijver door ophanging een einde aan zijn leven gemaakt had, waarschijnlijk omdat hij symptomen van tering bij zichzelf herkende.
 

       

         

De familienaam Zestiene is blijven voortbestaan als meisjesnaam Zestina.

 

Zestiene genealogie tekst + index , tableau + kaart , boom

Zestiene relaas (met dank aan Alex Fedde Kalverboer)

Voorouders in geschrift

 

E-mail
Aanvullingen en correcties zijn welkom

 

Home